Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-37?

Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych PIT, pozwalających na roczne rozliczenie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest dla polskich podatników PIT-37. Kto uprawniony jest do wykorzystania takiego druku dla celów rozliczeniowych?

Deklaracja PIT-37

Formularz PIT-37 to jeden z druków wykorzystywanych na roczne rozliczenie podatkowe osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym. Generalnie przeznaczony jest on dla polskich rezydentów podatkowych, którzy objęci są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. PIT-37 wybiorą podatnicy, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, w której stosowane są dwie stawki – 18 i 32 proc. Dodatkowym warunkiem uzasadniającym taki wybór jest pozyskiwanie dochodów wyłącznie za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy lub organu rentowego.

Podstawą opodatkowania podatkiem PIT w deklaracji PIT-37, o czym szerzej przeczytamy na stronie: pitax.pl/pit-37, jest dochód podatnika, rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Wszystkie informacje niezbędne do rozliczenia rocznego PIT-37 podatnik otrzyma od płatnika zaliczek na podatek dochodowy, w formie informacji podatkowej, np. PIT-11.

Podatek w deklaracji PIT-37 oblicza się w następujący sposób:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek, jeśli dochód podatnika po zsumowaniu z całego roku wyniósł mniej niż 85 528 zł,
  • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Do tego podatnik może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, zależnej od wysokości wypracowanego dochodu.

Jak rozliczyć PIT-37? Otóż można tego dokonać z użyciem papierowego druku albo składając PIT -37 online, w programie do rozliczania e-deklaracji podatkowych.

Kto rozlicza się z fiskusem na PIT-37?

Druk PIT-37 wypełniają przede wszystkim pracownicy etatowi, dla których płatnikiem zaliczek na PIT był pracodawca. Mogą to być pracownicy wykonujący swoją pracę na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Z PIT-37 skorzystają też emeryci i renciści, pobierający świadczenia z ZUS, stypendyści, osoby wykonujące działalność osobiście, świadczeniobiorcy ZUS, osoby pobierające wynagrodzenie z umowy aktywizacyjnej, świadczeniobiorcy z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz realizatorzy praw autorskich. Nawet więźniowie, którzy pobierali w poprzednim roku podatkowym należności w związku z pracą tymczasowo aresztowanych, także muszą posłużyć się przy rozliczeniu rocznym z fiskusem drukiem PIT-37.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił serwis pitax.pl