Nowa książka – BADANIE OŚWIETLENIA

W sprzedaży dostępna jest nowa książka „Badanie oświetlenia” autorstwa Mateusza Filipka oraz Jarosława Cyryngera. Jej autorzy tak ją przedstawiają:

Celem publikacji „Badanie oświetlenia” jest przybliżenie tematyki pomiarów oświetlenia służbom utrzymania ruchu, projektantom oświetlenia, pomiarowcom oraz administratorom i urzędnikom odpowiedzialnym za eksploatację budynków, bezpieczną pracę i ewakuację. W książce opisujemy podstawy pomiarów oraz wymagania zgodne z aktualnymi normami w szerokim spektrum zastosowań. „Badanie oświetlenia” jest kolejną edycją naszej książki „Badanie oświetlenia we wnętrzach”, rozszerzoną względem pierwowzoru o nowe typy pomiarów oświetlenia. Oprócz szeroko znanych norm PN-EN 12464 „Oświetlenie miejsc pracy” oraz PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” publikacja porusza mniej znane normy jak PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, PN-EN 12193 „Oświetlenie w sporcie” oraz PN-G 02600 „Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych”.

Badanie oświetlenia - książka

Podstawowe informacje o książce:
Tytuł: Badanie oświetlenia
Opracowanie: Mateusz Filipek, Jarosław Cyrynger
Format: B5
Objętość: 110 stron
Rok wydania: 2017
Wydawca: DASL Systems
ISBN 978-83-927788-1-3

W książce „Badanie oświetlenia” między innymi:

  • Wielkości świetlne (fotometryczne)
  • Kryteria oświetlenia
  • Charakterystyka elektrycznych źródeł światła
  • Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach
  • Dobór miernika
  • Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych
  • Ocena warunków oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym
  • Zasady wykonywania badań
  • Etapy weryfikacji instalacji
  • Pomiar natężenia oświetlenia
  • Określenie równomierności oświetlenia
  • Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw
  • Sprawdzenie luminancji opraw
  • Współczynnik utrzymania (konserwacji)
  • Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym
  • Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
  • Ocena oświetlenia elektrycznego miejsc pracy na zewnątrz
  • Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
  • Oświetlenie elektryczne zakładów górniczych
  • Oświetlenie awaryjne
  • Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego
  • Pomiary oświetlenia sportowego
  • Oświetlenie drogowe
  • Zanieczyszczenie środowiska światłem i światło przeszkadzające
  • Dokumentacja powykonawcza
  • Charakterystyka programu komputerowego foton 3
  • Indeks obszarów wnętrza, zadań i działalności
  • Słownik terminologiczny

Więcej książek związanych z oświetleniem znajdziesz na stronie Książki o świetle i oświetlaniu.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *