Słownik: E – elektroluminescencja

elektroluminescencjaluminescencja spowodowana działaniem pola elektrycznego na gaz lub ciało stałe. Zjawisko to jest wykorzystywane w diodach elektroluminescencyjnych;
słówko angielskie: electroluminescence