Słownik: I – iluminacja

iluminacja – pojęcie stosowane na określenie artystycznego oświetlenia budowli światłem sztucznym;
słówko angielskie: illumination

Tagi: