Słownik: M – majaczenie światła

majaczenie światła – poświata, która może być zauważona na zewnątrz wiązki światła; jest ona wywołana rozproszeniem światła w atmosferze.
słówko angielskie: loom of a light