Słownik: P – pochłanianie, promieniowanie, promiennik Plancka

pochłanianie – patrz absorpcja;

promieniowanie – proces emisji i przenoszenia energii w postaci fal elektromagnetycznych;
słówko angielskie: radiation

promiennik zupełny – patrz ciało czarne;

promiennik Plancka – patrz ciało czarne;