Słownik: U – urządzenie zapłonowe

urządzenie zapłonowe – urządzenie elektryczne, które zapewnia odpowiednie warunki potrzebne do zapoczątkowania wyładowania;
słówko angielskie: starting device