Sprawność oprawy

Stosunek strumienia świetlnego oprawy do strumienia świetlnego źródła światła określany jest mianem sprawności oprawy.

Wzór:

Parametr ten określa jaka część strumienia świetlnego źródła światła po przetworzeniu jest wysyłana przez oprawę.

Definiowane są również sprawności oprawy osobno dla półprzestrzeni dolnej jak i górnej. Dla nasufitowych opraw oświetleniowych najistotniejsza jest sprawność w półprzestrzeni dolnej, ponieważ głównie światło wysłane z oprawy w dół, będzie tworzyło odpowiednią ilość światła np. na powierzchni biurka.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez frazy:

  • sprawnosc oswietlenia tabele