Systemy w budynku inteligentnym

Systemy w budynku inteligentnym

Pojęcia związane z inteligentnymi systemami w budynkach, wchodzą do użycia już we wczesnych latach 90, kiedy to w USA zaczęły pojawiać się poważne problemy z zarządzaniem dużymi halami produkcyjnymi. Były to głównie wysoko zmechanizowane zakłady produkujące samoloty i ich wyposażenie. Pomieszczenia tego typu stawały się coraz bardziej rozbudowane pod względem informatycznym, co sprawiało wzrost kosztów eksploatacyjnych budynku, a jednocześnie całego przedsięwzięcia. To właśnie wtedy, po raz pierwszy pojawiło się pojęcie budynku inteligentnego.

Obecnie niemal każdy nowoczesny budynek przemysłowy czy biurowy, posiada odpowiednio nadzorowane systemy automatycznego sterowania. Zespół takich środków technicznych, zapewniających samodzielną reakcję w sytuacjach związanych z pracą urządzeń i instalacji, możemy przypisać więc, do tak zwanego systemu inteligentnego zarządzania, zwanego również BMS. Dzięki takim środkom, nie tylko zapewniona jest wysoka wydajność i komfort pracy, ale przede wszystkim, istotna dla działalności podstawowej budynku — optymalizacja kosztów eksploatacyjnych.

Do podstawowych cech budynku inteligentnego możemy więc zaliczyć:

 • Zastosowanie nowoczesnych metod telekomunikacyjnych.
 • Automatyzacja ekspozycji systemów budynkowych.
 • Możliwości szybkich zmian aranżacyjnych wewnątrz budynku.
 • Istotna dla działalności podstawowej automatyzacja prac.

Powyższe cechy nie mogłyby jednak zaistnieć, gdyby nie zastosowane w systemach odpowiednie elementy biorące udział, w programowaniu określonych funkcji. Należą do nich między innymi: zaawansowane technologicznie (inteligentne) sensory, czujniki oraz jednostki nadzorujące i sterujące systemami. Natomiast systemy podlegające tym funkcjom, to przede wszystkim:

 • Systemy HVAC (grzewczy, wentylacyjny, klimatyzacyjny).
 • Systemy antywłamaniowe i kontrola dostępu.
 • Systemy sterowania oświetleniem oraz modułami aranżacyjnymi.
 • Systemy teleinformatyczne.

Wykorzystanie systemów i układów inteligentnych umożliwia realizację zadań, które w klasycznym modelu zarządzania budynkiem wymagałyby jednak udziału człowieka. W pewnym sensie system zarządzania przypomina sieć telefoniczną, do której w każdym momencie można podłączyć dodatkowe aparaty. System jest więc otwarty. Oznacza to, że ma możliwość rozbudowy i łączenia ze sobą różnych urządzeń i dodatkowo produkowanych przez różnych producentów.

Poszczególne urządzenia budynków sterowane są przez tzw. inteligentne układy, które są montowane w określonych węzłach i realizują zaprogramowane zadania systemowe. Układy, prowadzą ciągłą korespondencję w sieci systemu, a to oznacza, że nieprzerwanie wysyłają lub odbierają określone sygnały kontrolno – sterujące. Istotą tych modułów używanych w inteligentnych systemach, jest ich niezawodność, wysoka jakość użytkowa oraz łatwość obsługi.

Zalecane jest jednak, aby obsługą systemów, zajmowały się osoby lub firmy, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w zakresie obsługi i konserwacji tych systemów. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z firm specjalizujących się w kompleksowej obsłudze technicznej, takich jak np. ETSerwis, która jako serwis techniczny budynków, oprócz typowych zadań zapewnia również pomiary i próby eksploatacyjne, w zakresie automatyki i BMS.

W przypadku takiego rozwiązania możliwa będzie pełna synchronizacja wszystkich działań, takich jak np: inspekcje, testy, konserwacje urządzeń, konserwacje systemów lub usuwanie awarii i wszelkiego typu naprawy. Jednym zdaniem, cała odpowiedzialność, a w tym optymalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz obsługa i konserwacja BMS-u, stoi po stronie jednego partnera, a nie kilkudziesięciu różnych firm.

Do podstawowych czynności konserwujących (w przypadku BMS) będzie wówczas należała:

 • optymalizacja zakresu wynikającego z bazy danych systemu oraz przygotowanie kopii tych baz,
 • kontrola ustawień podukładów systemowych (np. wg sezonu grzewczego),
 • monitorowanie odczytów wszystkich urządzeń, zarówno online, jak i offline,
 • kontrola grafik systemowych pod względem możliwości występowania błędów, w tym również przeglądy magistrali komunikacyjnych,
 • sprawdzanie prawidłowości użytych w systemie algorytmów (np. w centralach wentylacyjnych),
 • aktualizacja sterowników obsługujących bazę adresową oraz kontrola sygnałów BMS.

To jednak tylko wycinek wszystkich istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i konserwacją systemów inteligentnych w budynku.

Artykuł sponsorowany. Tekst oraz zdjęcie udostępnił etserwis.pl.