Iluminacja LED Zamku Królewskiego w Warszawie

Zamek Królewski, to barokowo-klasycystyczna wizytówka Warszawy i jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy, które znajduje się przy Placu Zamkowym na Starym Mieście. Pierwotnie była to rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu. Od XIX wieku historia Zamku była niezwykle burzliwa, po upadku powstania listopadowego był wykorzystany m.in. na potrzeby administracji rosyjskiej, potem w czasie I wojny światowej była to rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora, w latach […]

Fotograficzna relacja z Light Move Festival 2013

W połowie października 2013 roku w Łodzi odbył się Light Move Festival – Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła. Byłem, widziałem. Naprawdę warto było to zobaczyć. Zapraszam na fotograficzną relację z tego wydarzenia. Light Move Festival 2013 Panorama 360 stopni: Iluminacje przy ulicy Piotrkowskiej [swfobj src=”http://fotografiadlaciekawych.pl/wp-content/uploads/2013/11/panorama-LMF2013-piotrkowska-iluminacje.swf” width=”618″ height=”400″] Panorama 360 stopni: Mapping 3D na elewacjach budynku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego […]

Konferencja „Światło w zabytkach”

O możliwościach iluminacji obiektów zabytkowych dyskutowali uczestnicy konferencji naukowo-technicznej „Światło w zabytkach”, zorganizowanej w Pałacu w Wilanowie oraz na Politechnice Warszawskiej przez Zakład Techniki Świetlnej PW. Partnerem spotkania był Philips Lighting Poland. Jednym z punktów konferencji było uruchomienie próbnej, tymczasowej instalacji iluminacji pałacu w Wilanowie, opracowanej we współpracy z firmą LBL.
Czytaj więcej o Konferencja „Światło w zabytkach”

Słownik: I – iluminacja

iluminacja – pojęcie stosowane na określenie artystycznego oświetlenia budowli światłem sztucznym; słówko angielskie: illumination

iluminacja

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.3

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków – cd. Etapy projektu Realizacja iluminacji wymaga okresu przygotowawczego, który umożliwi wykonanie indywidualnego studium oświetlanego zabytku. W tej fazie prowadzi się dokładne rozpoznanie obiektu, analizuje się jego położenie, architekturę i otoczenie, badając jak wpłynie na nie planowane oświetlenie i czy otrzymany efekt będzie korzystny. Skończyła się bowiem epoka, kiedy iluminacja oznaczała wyeksponowanie tylko jednego elementu budowli (np. podświetlano […]

oświetlenie wewnątrz obiektu sakralnego

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.2

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków Skala urbanistyczna Miasto, a zwłaszcza miasto historyczne, powinno mieć projekt iluminacji występujących na jego terenie wartościowych, zabytkowych obiektów (architektura, budowle inżynierskie, zieleń, ciągi komunikacyjne). Aby uzyskać harmonijny efekt oświetlenia, temu projektowi, który może być wprowadzany etapowo, podporządkować trzeba sprawy związane z realizacjami oświetlenia miejskiego – publicznego. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że budowle o wyższej randze […]

iluminacja kościoła w Nekli

Iluminacja obiektów architektonicznych

Rozwój nowoczesnych technologii produkcji źródeł światła i opraw oświetleniowych stwarza nowe możliwości kreowania otoczenia świetlnego nie tylko we wnętrzach, ale również w oświetleniu zewnętrznym.

Oświetlenie uliczne, zaprojektowane pod kątem wymagań koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, jest niewystarczające dla odpowiedniego wyeksponowania zarówno otoczenia ulic jak i budynków. Stąd potrzeba stosowania dodatkowych, indywidualnie zaprojektowanych systemów oświetleniowych, które stają się ważnym elementem tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektów w porze nocnej.
Czytaj więcej o Iluminacja obiektów architektonicznych

oświetlenie LED ruin

Oświetlenie LED budynków, ścian i murów

Postęp w dziedzinie technologii LED otworzył drzwi nowym koncepcjom oświetleniowym podyktowanym m.in. przez trend w kierunku miniaturyzacji, w stronę dłuższego okresu użytkowania, efektywności i wytrzymałości. Nastąpił znaczny wzrost jakości diod świecących a dodatkowo, wprowadzenie nowej optyki równoległej (kolimatory) umożliwiło podniesienie efektywności całego systemu. W połączeniu z kreatywnym projektem technologia ta położyła fundamenty pod nową generację najnowocześniejszych produktów.
Czytaj więcej o Oświetlenie LED budynków, ścian i murów

iluminacja zamku Chudów

Chudowski Laserowy Rycerz – warsztaty oświetleniowe

W dniach 8-9 maja 2007 r. na terenie gminy Gierałtowice, gdzie znajdują się ruiny Zamku Chudów odbyły się warsztaty oświetleniowe, których celem było zaprezentowanie projektantom możliwości, jakie daje użycie opraw typu LED w zewnętrznych oświetleniach iluminacyjnych. Uczestnikami warsztatów byli architekci chcący poszerzyć swa wiedzę o doświadczenia płynące z możliwości użycia w praktyce LED – owych opraw oświetleniowych na rzeczywistym obiekcie architektonicznym. Organizatorami warsztatów byli: gmina Gierałtowice – zapewniła miejsce pracy i opiekę nad uczestnikami oraz firma Philips – odpowiedzialna za stronę merytoryczną: część wykładową i praktyczną: dostarczyła sprzęt oświetleniowy.
Czytaj więcej o Chudowski Laserowy Rycerz – warsztaty oświetleniowe

oświetlenie zewnętrzne

OBIEKT ARCHITEKTONICZNY – baza wyjściowa dla projektu iluminacji oświetlenia zewnętrznego

Część 1: morfologia i syntaktyka formy W swoim widzeniu świata zewnętrznego ograniczani jesteśmy poprzez nas samych: konstrukcję aparatu percepcyjnego – oczu, budowę układu recepcyjnego – mózgu i psychiki. To one kształtują możliwości odbioru i odczytania obserwowanej sceny wizualnej. Pomijając walory czysto estetyczne, będziemy każdorazowo „inaczej” widzieć iluminowany obiekt architektoniczny. Zależeć to będzie od: Stopnia statyczności pozycji, z której jest on obserwowany – pozycja […]