świetlówki

Różnice między dawnym a nowym systemem świetlówkowym

Oświetlenie świetlówkowe – wady Oświetlenie świetlówkowe często jest krytykowane. Wynika to ze skojarzeń z pomieszczeniami oświetlanymi jarzeniówkami standardowymi w barwie dziennej, w której skóra człowieka wygląda „sinawo” (nie ma tego problemu przy zastosowaniu świetlówek o większym niż 80 współczynniku oddawania kolorów). Inne nieprzyjemne wrażenia związane z jarzeniówkami to buczenie opraw. Wynika ono ze złej jakości pracujących w nich dławików. Dlatego należy stosować oprawy firmy, która może zapewnić odpowiednią […]

Źródła światła cz.2 – Lampy wyładowcze – niskoprężne lampy rtęciowe – świetlówki

Lampy wyładowcze można podzielić na trzy podstawowe rodziny: rtęciowe, metalohalogenkowe oraz sodowe. Lampy rtęciowe z kolei dzielą się na lampy niskoprężne (świetlówki, lampy indukcyjne) oraz lampy wysokoprężne. Niskoprężne lampy rtęciowe – świetlówki Świetlówki (lampy fluorescencyjne) są najbardziej rozpowszechnioną grupą lamp wyładowczych. Są one szeroko wykorzystywane w oświetleniu wnętrz i oświetleniu zewnętrznym, zarówno w zastosowaniach profesjonalnych (biura, hotel, przemysł, itp.), jak również coraz częściej […]