iluminacja

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.3

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków – cd. Etapy projektu Realizacja iluminacji wymaga okresu przygotowawczego, który umożliwi wykonanie indywidualnego studium oświetlanego zabytku. W tej fazie prowadzi się dokładne rozpoznanie obiektu, analizuje się jego położenie, architekturę i otoczenie, badając jak wpłynie na nie planowane oświetlenie i czy otrzymany efekt będzie korzystny. Skończyła się bowiem epoka, kiedy iluminacja oznaczała wyeksponowanie tylko jednego elementu budowli (np. podświetlano […]

oświetlenie wewnątrz obiektu sakralnego

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.2

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków Skala urbanistyczna Miasto, a zwłaszcza miasto historyczne, powinno mieć projekt iluminacji występujących na jego terenie wartościowych, zabytkowych obiektów (architektura, budowle inżynierskie, zieleń, ciągi komunikacyjne). Aby uzyskać harmonijny efekt oświetlenia, temu projektowi, który może być wprowadzany etapowo, podporządkować trzeba sprawy związane z realizacjami oświetlenia miejskiego – publicznego. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że budowle o wyższej randze […]

oświetlenie zewnętrzne

OBIEKT ARCHITEKTONICZNY – baza wyjściowa dla projektu iluminacji oświetlenia zewnętrznego

Część 1: morfologia i syntaktyka formy W swoim widzeniu świata zewnętrznego ograniczani jesteśmy poprzez nas samych: konstrukcję aparatu percepcyjnego – oczu, budowę układu recepcyjnego – mózgu i psychiki. To one kształtują możliwości odbioru i odczytania obserwowanej sceny wizualnej. Pomijając walory czysto estetyczne, będziemy każdorazowo „inaczej” widzieć iluminowany obiekt architektoniczny. Zależeć to będzie od: Stopnia statyczności pozycji, z której jest on obserwowany – pozycja […]