Konferencja „Światło w zabytkach”

O możliwościach iluminacji obiektów zabytkowych dyskutowali uczestnicy konferencji naukowo-technicznej „Światło w zabytkach”, zorganizowanej w Pałacu w Wilanowie oraz na Politechnice Warszawskiej przez Zakład Techniki Świetlnej PW. Partnerem spotkania był Philips Lighting Poland. Jednym z punktów konferencji było uruchomienie próbnej, tymczasowej instalacji iluminacji pałacu w Wilanowie, opracowanej we współpracy z firmą LBL.
Czytaj więcej o Konferencja „Światło w zabytkach”

iluminacja

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.3

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków – cd. Etapy projektu Realizacja iluminacji wymaga okresu przygotowawczego, który umożliwi wykonanie indywidualnego studium oświetlanego zabytku. W tej fazie prowadzi się dokładne rozpoznanie obiektu, analizuje się jego położenie, architekturę i otoczenie, badając jak wpłynie na nie planowane oświetlenie i czy otrzymany efekt będzie korzystny. Skończyła się bowiem epoka, kiedy iluminacja oznaczała wyeksponowanie tylko jednego elementu budowli (np. podświetlano […]

oświetlenie wewnątrz obiektu sakralnego

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.2

1. Uwagi na temat prac projektowych i ekspozycji zabytków Skala urbanistyczna Miasto, a zwłaszcza miasto historyczne, powinno mieć projekt iluminacji występujących na jego terenie wartościowych, zabytkowych obiektów (architektura, budowle inżynierskie, zieleń, ciągi komunikacyjne). Aby uzyskać harmonijny efekt oświetlenia, temu projektowi, który może być wprowadzany etapowo, podporządkować trzeba sprawy związane z realizacjami oświetlenia miejskiego – publicznego. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że budowle o wyższej randze […]

iluminacja pałacu Krasińskich w Warszawie

Iluminacje zabytków – problematyka konserwatorska – cz.1

Problematyka konserwatorska iluminacji obiektów zabytkowych jest obszernym zagadnieniem, ale można ją podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich są problemy związane z zasadami ekspozycji zabytków, drugą sprawy dotyczące technicznej strony realizacji instalacji. Wprowadzenie Aby zrozumieć tak szeroką tematykę jaką jest iluminacja zabytków, trzeba przypomnieć obowiązujące akty prawne określające pola działania konserwatorów zabytków. Pierwszym z nich jest Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji […]