Temperatura barwowa

O wrażeniu kolorystycznym oglądanego otoczenia decyduje między innymi rodzaj bieli, jaki wysyłany jest ze źródła światła. Parametr ten określany jest mianem temperatury barwowej Tb (Tc). Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca.

Zima - wysoka temperatura barwowa

Wysoka temperatura barwowa światła dziennego przy całkowitym zachmurzeniu – około 6500K

Zachód słońca - niska temperatura barwowa

Niska temperatura barwowa światła o zachodzie słońca – około 3000K

Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.

Temperatura barwowa

Rys. Wrażenia wizualne, w zależności od barwy światła

Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Krzywa obrazująca promieniowanie ciała czarnego przedstawiona jest na wykresie chromatyczności. I tak np. lampa sodowa SON ma 2000K, żarówka 2856K, halogen 3000K, a lampa metalohalogenkowa CDM (/942) ma 4200K.

Norma PN-EN 12464-1 wprowadza następujące przedziały i sformułowania przy określaniu temperatury barwowej:

  • temperatura barwowa poniżej 3300 K – barwa ciepła,
  • temperatura barwowa 3300 K – 5300 K – barwa neutralna,
  • temperatura barwowa powyżej 5300 K – barwa chłodna.