XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa

Polski Komitet Oświetleniowy SEP i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na XXVI Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2017.

Termin i miejsce konferencji

19 – 20 czerwca 2017 r. Warszawa, Teren Główny Politechniki Warszawskiej, Gmach Starej Kotłowni, Sale Rady Wydziału Elektrycznego PW nr 4 i 5.

Cel i tematyka konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć badawczych i technicznych z zakresu techniki świetlnej i dziedzin pokrewnych oraz dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi ośrodki naukowe, badawcze i firmy oświetleniowe.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • Widzenie i psychofizjologię widzenia,
  • Miernictwo promieniowania optycznego,
  • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,
  • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,
  • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,
  • Fotobiologię i fotochemię,
  • Technologię obrazu,
  • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,
  • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,
  • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.

Prezentacje

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki oryginalnych prac, zaprezentowane w formie wygłaszanych referatów 15-minutowych lub prezentacji posterowych 5-minutowych. Wszystkie prezentacje oparte będą na nadesłanych tekstach zrecenzowanych artykułów. Materiały konferencyjne zawierające artykuły zostaną udostępnione uczestnikom konferencji.

Dodatkowe informacje na stronie www.kko.ciepoland.pl

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *