Zarządca nieruchomości w Poznaniu. Kogo wybrać na to stanowisko?

Zarządca to profesjonalista odpowiedzialny za całokształt obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością. Jego kompetencje są na tyle szerokie, że warto uważnie wybrać osobę, którą wyznaczymy do sprawowania tej funkcji. Od jej doświadczenia oraz umiejętności w największej mierze zależy bowiem to, jak nieruchomość będzie funkcjonowała w kolejnych latach. Wybór osoby odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu jest w dzisiejszych czasach tym bardziej problematyczny, że funkcję tę może pełnić praktycznie każdy. Jak to możliwe?

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości? Jakie obowiązki na nim ciążą?

Funkcja zarządcy nieruchomości często stawiana jest na równi z jej właścicielem. I nie ma w tym wcale przesady, gdyż taki specjalista pełni jedną z najważniejszych ról w funkcjonowaniu obiektu budowlanego. Jest odpowiedzialny za realizację wszystkich obowiązków składających się na zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu. W praktyce jego zadaniem jest dbanie zarówno o dobro samej nieruchomości, jak i jej mieszkańców i bezpośrednich użytkowników.

Do obowiązków zarządcy należy pełnienie pieczy nad częściami wspólnymi obiektu, a więc dbanie o porządek i bezpieczeństwo wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości. Zarządca jest także odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy i zawieranie umów z zewnętrznymi podmiotami, zajmującymi się m.in. remontami, naprawami, przeglądami technicznymi, sprzątaniem, wywozem śmieci i dostawą mediów do budynku. Zarządca nie tylko zawiera z nimi umowy w imieniu właściciela lub wspólnoty, lecz także czuwa nad ich terminową i fachową realizacją.

Oprócz tego, zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu obejmuje także kwestie prawno-finansowe. Zarządca prowadzi dokumentacje finansową i techniczną, przygotowuje i wprowadza w życie uchwały, a także reprezentuje właściciela lub wspólnotę przed organami administracji państwowej. Jego zadaniem jest także prowadzenie księgowości, regulowanie opłat i podatków, a także czuwanie nad terminowością wpływów czynszowych. Zarządca zwołuje także zebrania wspólnoty i czuwa nad przebiegiem obrad.

Kogo wyznaczyć na stanowisko zarządcy nieruchomości w Poznaniu?

Jak widać, zakres obowiązków ciążących na zarządcy nieruchomości jest nie tylko bardzo szeroki, ale także zróżnicowany. Jest to bowiem osoba, która łączy sobie wiele różnych funkcji. Musi mieć nie tylko doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, ale przede wszystkim wiedzę i profesjonalne umiejętności, bez których nie będzie w stanie prawidłowo wypełniać swoich obowiązków.

Z wyborem zarządcy nieruchomości wiąże się jeden problem. Otóż nie istnieją sprecyzowane przepisy prawne, które ograniczałyby dostęp do tego zawodu. Obecnie zarządcą nieruchomości może więc zostać praktycznie każdy, w tym także osoby, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tym zawodem.

Nic więc dziwnego, że większość poznańskich wspólnot mieszkaniowych rezygnuje z poszukiwania zarządcy na własną rękę, decydując się zamiast tego na nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą, której wiodącą specjalizacją jest zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu. Jest to o tyle dobra i sprawdzona decyzja, że tego typu podmioty posiadają własnych, sprawdzonych i co ważne, licencjonowanych zarządców nieruchomości, z których usług korzystają ich klienci.

Partnerem artykułu jest Integrum Management – firma oferująca profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Poznań.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył Integrum Management.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *