Światło i oświetlenie - logo Œwiatło i oœwietlenie www.swiatlo.tak.pl
Poleć serwis znajomym
Mapa strony
    Jak dobrze wykorzystać œwiatło
i stworzyć odpowiednie oœwietlenie wnętrza lub terenu zewnętrznego?
Skróty: oświetlenie domu, oświetlenie łazienkowe, oświetlenie LED, oświetlenie halogenowe, oświetlenie zewnętrzne, iluminacje, oświetlenie drogowe, więcej...
Ta strona korzysta z ciasteczek. Możesz to zaakceptować lub wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

Start  |   Blog  |   Ebook  |   Artykuły  |   Technika Świetlna  |   Kursy  |   Słownik  |   Literatura  |   Katalog stron  |   Upominki  |   Kontakt

Bezpłatne kursy

Technika Świetlna od podstaw

Oświetlenie domu


Darmowe magazyny

Magazyn Luminous

Więcej ...


Grupa tematyczna

Calculux Drogi - opis programu

Jak sprawnie obliczyć oświetlenie uliczne, oświetlenie drogowe

Przemysław Oziemblewski
lipiec 2007

          1 2   dalej »

Programem Calculux można bardzo szybko przeprowadzić obliczenie parametrów oświetlenia drogi. Poniżej przedstawiony jest schemat jak krok po kroku przeprowadzić takie wyliczenie. Opis był tworzony z wykorzystaniem programu w wersji piątej. Jednak sposób postępowania jest taki sam w wersji starszej 4, jaki i nowszej 6.

Od wersji 6.6 ma być dostępny dodatkowo tutorial do określania wymaganych, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201:2005(U) Oświetlenie dróg, parametrów oświetlenia dla określonej drogi. Do tego czasu pewnym ułatwieniem w definiowaniu tych wymagań może posłużyć artykuł Zasady wyboru klas oświetleniowych w oświetleniu drogowym opublikowany w magazynie Widzieć więcej nr 2(8)/2006 jak i wydany przez Polski Komitet Oświetleniowy oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005(U) Oświetlenie dróg. Jeśli znamy już parametry oświetleniowe, którte chcemy uzyskać na naszej drodze możemy przystąpić do projektu oświetlenia.

Pierwszy projekt krok po kroku

1. Otwarcie nowego projektu

Po uruchomieniu programu Calculux Drogi należy kliknąć w menu Plik na nazwę Nowy projekt.

Calculux drogi - nowy projekt

2. Wybór opraw do projektu

Następnie należy wybrać i dodać oprawy do projektu. Klikamy w menu na Dane i Wybór opraw.

Calculux Drogi - wybór opraw

Dalej klikamy na klawisz Dodaj i wybieramy Baza danych lub Plik. Baza danych daje dostęp do głównej bazy z danymi fotometrycznymi opraw, a Pliki do danych fotometrycznych poszczególnych opraw przechowywanych w plikach Phillum. W naszym przykładzie klikamy na Baza danych. W nowym oknie wybieramy grupę Oprawy uliczne i klikamy Otwórz.

Calculux Drogi - wybór opraw - obszar zastosowań

W nowym oknie doboru opraw w menu rozwijanym Kod rodziny wybieramy interesującą nas oprawę np. rodzinę opraw SGS 203. Dalej wybieramy Korpus, Dystrybutor i Ilość źródeł. Po tych czynnościach w części Wybrana oprawa pojawi się nazwa naszej oprawy. Teraz możemy kliknąć klawisz Dodaj w celu dodania jej do projektu.

Calculux Drogi - dodawanie oprawy

Powtarzając powyższe czynności możemy do projektu dodać więcej różnych opraw lub te same oprawy z różnymi ustawieniami odbłyśnika (dystrybutora). Jeżeli mamy już dodaną oprawę możemy pozamykać okna klawiszem Zamknij.

3. Definiowanie założeń projektowych

W kolejnym kroku należy wskazać programow