Cięcie laserem – możliwość realizacji nieograniczonych zleceń przemysłowych

Cięcie laserowe stanowi jedną z najnowocześniejszych metod obróbki. W dobie dzisiejszych czasów, gdzie rosnące wymagania przemysłu warunkują szybkość, precyzję i koszt powstania wyrobu, nieustannie poszukuje się rozwiązań mających na celu optymalizację procesu produkcji. Innowacje technologiczne napędzają bowiem współczesny przemysł, a przedsiębiorstwa wytwórcze są coraz bardziej świadome tego, że jedynie inwestycja w oferowane przez nie rozwiązania umożliwi im utrzymanie konkurencyjności.

ciecie laserem

Zmiany w obszarze współczesnego przemysłu

Obecnie zauważalne są dynamiczne przemiany zachodzące w różnorodnych gałęziach przemysłu. Ma to związek z obustronnym wykorzystywaniem procesów dotyczących automatyzacji, kwestii związanych z przetwarzaniem oraz wymianą danych, a także z nowoczesnymi technikami produkcyjnymi. Przekształcenia w obszarze przemysłu w dużym stopniu zależne są również od rozwoju techniki i nauki. Przykładowo, dla przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym dużym usprawnieniem było pojawienie się urządzeń laserowych, które zrewolucjonizowały proces obróbki materiałowej. Aktualnie, lasery wykorzystuje się zarówno w przemyśle ciężkim, który wytwarza między innymi dobra inwestycyjne lub półprodukty, jak też w przemyśle lekkim, nakierowanym na masową produkcję wyrobów dla konsumentów.

Charakterystyka procesu cięcia laserem

Cięcie z wykorzystaniem lasera umożliwia bardzo dokładną obróbkę różnego rodzaju materiałów. Całość tego procesu odbywa się dzięki użyciu urządzania laserowego, które wytwarza spójną, spolaryzowaną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ultrafioletu, podczerwieni bądź światła widzialnego. Emitowane światło pozwala na skupienie dużej ilości energii na niezwykle małym obszarze. Z tego też względu, laser umożliwia realizację bardzo precyzyjnych i niestandardowych zleceń. Następnie, zgromadzona w urządzeniach wykorzystywanych do cięcia laserem energia, prowadzi do rozgrzania oraz stopienia materiału w miejscu, gdzie prowadzona jest wiązka promieniowania. Dodatkowo, urządzenia te mogą także używać do cięcia czystych gazów technicznych, np. azotu. Ma to na celu po pierwsze przyspieszenie procesu cięcia, a po drugie wydmuchiwanie stopionego materiału poza obrabiany obszar.

Korzyści wynikające z wykorzystania lasera w procesie cięcia

Wśród zasadniczych korzyści wynikających z przeprowadzania cięcia laserowego można wyróżnić przede wszystkim szybkość tejże metody. Sam proces cięcia przebiega sprawnie, natomiast wycięty element w większości przypadków nie wymaga dalszej obróbki, przykładowo wygładzania krawędzi (co stosunkowo często ma miejsce w konwencjonalnych metodach). Można zatem stwierdzić, że element poddany cięciu laserowemu od razu nadaje się do bezpośredniego zamontowania. Do następnej korzyści cięcia laserowego należy zaliczyć całkowitą eliminację zbędnych uszkodzeń materiału. Wiązka laserowa jest bowiem bardzo cienka oraz dokładna. Oznacza to, że precyzyjnie przechodzi ona przez linię cięcia, dzięki czemu laser oddziałuje jedynie na ten fragment powierzchni, na który został skierowany. Nie generuje zatem żadnych zmian termicznych na obszarze pozostałej struktury materiału.

Nowoczesne urządzenie gwarantem udanego wyrobu

Elementy cięte za pomocą lasera mają zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Taki rodzaj cięcia cechuje się niskimi kosztami, dużą prędkością i powtarzalnością wycinania oraz bardzo wysoką jakością, gdyż krawędzie pozyskane w taki sposób są na tyle gładkie, że nie wymagają dalszej obróbki. Metoda cięcia z wykorzystaniem wiązki promienia laserowego jest więc gwarantem zachowania nie tylko ogromnej precyzji, ale również małego oddziaływania cieplnego względem obrabianego materiału. Jest to także bardzo oszczędna metoda obróbki, gdyż możliwość dokładnego rozplanowania elementów na powierzchni arkusza powoduje zminimalizowanie odpadków oraz uniknięcie dodatkowego procesu produkcyjnego. To właśnie te czynniki sprawiają, iż cięcie laserem stanowi obecnie najbardziej nowoczesną, precyzyjną oraz szybką metodę stosowaną w różnych gałęziach przemysłu.

Profesjonalne usługi cięcia laserem

Podczas wyboru firmy oferującej usługi związane z cięciem laserowym powinno się uwzględnić nie tylko kwalifikacje i doświadczenie jej pracowników, ale też wykorzystywany sprzęt. Nowoczesne usługi dotyczące cięcia laserem blach 2D oraz rur i profili 3D realizuje Fabryka 4×4. Specjalnością tego przedsiębiorstwa jest profesjonalna obróbka metalu, realizowana w oparciu o indywidualne zamówienie każdego klienta. Aby wykonać nawet najbardziej skomplikowane zlecenie, firma ta wykorzystuje najnowocześniejsze techniki pracy, do których należy przykładowo technologia laserowa typu Fiber. Fabryka 4×4 oferuje również kompleksowe usługi związane z obróbką metali, a także zajmuje się produkcją sprzętu off-roadowego.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła Fabryka 4×4.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *