Czy w szkołach jest dobre oświetlenie?

Szukałem ostatnio informacji na temat stanu oświetlenia w polskich szkołach. Kiedyś miałem dostęp do wyników badań z roku 1997. Wtedy wyglądało to tak:

„W Polsce nie przeprowadzono dotąd kompleksowych badań tego problemu. Jednak, aby określić w przybliżeniu skalę zjawiska, można posłużyć się danymi z Państwowego Zakładu Higieny. W roku 1997 funkcjonowało 19 537 szkół podstawowych i 9 138 szkół średnich. Szkoły te wykorzystywały łącznie 290,1 tysiąca pomieszczeń lekcyjnych. Wszystkie te pomieszczenia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy. Stacje sanitarno-epidemiologiczne, działające w imieniu Inspekcji Sanitarnej przebadały pod względem jakości oświetlenia sztucznego 11170 sal lekcyjnych w 1208 szkołach podstawowych. W 48% szkół stwierdzono Czytaj więcej o Czy w szkołach jest dobre oświetlenie?

sala komputerowa

Oświetlenie sali komputerowej

Problemy z oświetleniem sali komputerowej wiążą się głównie z możliwością powstawania odbić w ekranach monitorów komputerowych. Odbicia te wywoływane są zbyt jaskrawymi elementami. Mogą to być zarówno okna, jak i świecące oprawy oświetleniowe, a w szczególnych sytuacjach jasne ubranie osoby siedzącej przed komputerem.
Czytaj więcej o Oświetlenie sali komputerowej