Oświetlenie sali lekcyjnej – przykład

W przypadku oświetlenia sali lekcyjnej ważne jest, by światło i barwa nie tylko rozjaśniały wnętrze, ale również stwarzały klimat sprzyjający rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu młodego człowieka.

Przykładowe rozwiązanie oświetlenia ogólnego klas

sala lekcyjna

Najczęstszym spotykanym ustawieniem ławek są rzędy wzdłuż klasy. Celowe jest wówczas zastosowanie odpowiedniego oświetlenia bezpośredniego. Dobre warunki oświetleniowe można uzyskać umieszczając oprawy bezpośrednio na suficie w dwóch ciągach tworzących linie świetlne. Oprawy powinny wisieć nad przejściami między rzędami ławek. Takie umiejscowienie opraw zmniejsza wpływ olśnień pośrednich, powstających w wyniku odbicia źródła światła od błyszczących powierzchni, a pogarszających warunki widzenia. Dodatkowo powinna być przewidziana oprawa doświetlająca tablicę. Można zastosować tu oprawę asymetryczną TCS 098 1xTL-D58W I AS.

Do oświetlenia klasy o wymiarach 6m x 9m x 3m wystarczy sześć opraw dwuświetlówkowych, rastrowych, typu TCS 214 2xTL-D36W D L. Uzyskane w ten sposób średnie natężenie oświetlenia 380 lx posiada równomierności 0,66. Moc przypadająca na jeden metr kwadratowy, w przedstawionym przykładzie, liczona bez oprawy asymetrycznej, wynosi 9,8W, a 11,1W z tą oprawą. Oprawy wieszane są bezpośrednio na suficie. Zastosowano w nich świetlówki Master TLD Super 80. Są to świetlówki o dobrym oddawaniu kolorów i zwiększonej ilości strumienia świetlnego. Rozkład natężenia oświetlenia przedstawia załączony rysunek.

rozkład natężenia światła
Rysunek 1. Rozkład natężenia oświetlenia E w [lx], w sali lekcyjnej dla prezentowanego przykładu.

W istniejących instalacjach oświetleniowych, wykorzystujących standardowe świetlówki 40W i oprawy o niskiej sprawności oświetlenia w półprzestrzeni dolnej, wskaźnik ilości mocy na metr kwadratowy dla 300 lx kształtuje się w pobliżu 20. W instalacjach wykorzystujących jako źródła światła żarówki, wskaźnik ten przyjmuje wartość około 80.

Przedstawiony przykład daje możliwość realizacji energooszczędnego systemu oświetlenia klasy: raz ze względu na zmniejszenie mocy zainstalowanej, dwa ze względu na mniejszą ilość opraw potrzebnych do oświetlenia klasy.

Podsumowanie

Zagadnienie prawidłowego oświetlenia w klasie nie jest rzeczą nową. Pojawienie się nowoczesnych opraw i źródeł światła umożliwia ponowne rozpatrzenie tego tematu. Zaprezentowany materiał miał za zadanie nie tylko przedstawić, jak powinna wyglądać dobrze oświetlona klasa, ale także uczulić wszystkich związanych z tym tematem na problem oświetlenia i nadać mu odpowiednią rangę. Korzyści z modernizacji wynikają nie tylko z mniejszych opłat za energię elektryczną i konserwację, ale również z powstałych dobrych warunków dla pracy wzrokowej. Działania mające na celu poprawę komfortu nauki uczniów i pracy nauczyciela nie powinny się ograniczać tylko do troski o oświetlenie. Oprócz światła duże znaczenie zarówno na pracę wzrokową, jak i ogólne samopoczucie ucznia i nauczyciela, ma odpowiednia kolorystyka sali. Ważne jest, by światło i barwa nie tylko rozjaśniały wnętrze, ale również stwarzały klimat sprzyjający rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu człowieka.

W przedstawionym przykładzie symbole opraw i źródeł światła dotyczą sprzętu oświetleniowego w marce Philips.

Przemysław Oziemblewski
marzec 2004

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *