Gdzie wymagany jest montaż oświetlenia awaryjnego?

Zarówno oświetlenie awaryjne, jak i ewakuacyjne, są systemami bezpieczeństwa, które muszą działać niezależnie od głównego (podstawowego) źródła światła na wypadek jego niesprawności. Pierwsze z nich, pełniące funkcję oświetlenia zapasowego, pozwala bezpiecznie kontynuować wykonywaną pracę lub poprawnie ją zakończyć. Natomiast drugie zapobiega m.in. wybuchowi paniki na skutek przymusowej ewakuacji z budynku, wynikającej z powstałej awarii lub wypadku. W jakich budynkach oświetlenie awaryjne koniecznie musi być zamontowane?

oświetlenie awaryjne

Normy i przepisy przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi spełniać parametry i wymagania opisane w normach PN-EN 1838 oraz PN-EN 50 172. Mianem oświetlenia awaryjnego określa się zarówno oświetlenie zapasowe, jak i ewakuacyjne. Należy mieć na uwadze, że normy te określają, iż oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje w żaden sposób zapasowego na wypadek utraty światła głównego i ma również znacznie mniejsze zapotrzebowanie na moc.

Budynki i pomieszczenia, w których wymagane jest oświetlenie awaryjne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych określa, jakie wymagania powinny spełniać budynki i jakie winno być ich usytuowanie. Oświetlenie awaryjne powinno być koniecznie montowane w obiektach, w których może wystąpić chwilowa utrata zasilania, wskutek której istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, powstania znacznych strat materialnych lub poważnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Powyższe kwestie wymagają zaprojektowania co najmniej dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej oraz zainstalowania w budynku zapasowego lub ewakuacyjnego oświetlenia.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się:

1. W pomieszczeniach, takich jak:

  • widownie teatrów, kin, filharmonii oraz innych sali widowiskowych,
  • sale konferencyjne, audytoria, czytelnie, sale sportowe i lokale rozrywkowe przeznaczone dla ponad dwustu osób,
  • sale wystawowe w muzeach,
  • garaże o powierzchni przekraczającej 1000 m2, w których zastosowane jest wyłącznie światło sztuczne,
  • budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego oraz obiekty produkcyjne i magazynowe, których powierzchnia wynosi ponad 2000 m2.

2. Na następujących drogach ewakuacyjnych:

  • Ze wszystkich wymienionych w punkcie pierwszym pomieszczeń.
  • Oświetlonych wyłącznie sztucznym światłem.
  • W wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej, a także zbiorowego zamieszkania.
  • W szpitalach i innych obiektach, które przeznaczone są przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, „awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać co najmniej przez godzinę od zaniku oświetlenia głównego i nie jest ono wymagane w pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia warunek określony w ust. 5 dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

Oświetlenie awaryjne musi spełniać wszystkie normy, aby móc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektów. Przykładowo, oprawy oświetleniowe Awex są projektowane i wytwarzane zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22:2004/AC, co daje gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła firma Awex.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *