Jak należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną?

Jak wyznaczyć drogę ewakuacyjną?

Pomieszczenia biurowe to miejsce, na wyposażenie którego w dużej mierze składają się meble czy urządzenia wykonane głównie z tworzywa sztucznego. Co prawda mają one swoje zalety, ale podczas pożaru mogą przyczynić się do tragedii ze względu na łatwopalność. W takich warunkach konieczne jest odpowiednie zaplanowanie drogi ewakuacyjnej.

Aby uniknąć zagrożenia

Pożar, który wybucha w pomieszczeniu wyposażonym w meble z elementami plastikowymi, łatwopalne urządzenia, żaluzje czy wykładziny rozprzestrzenia się bardzo szybko. Dodatkowo podczas spalania tego typu materiałów wydzielany jest gęsty i czarny dym zawierający szkodliwe związki i ograniczający widoczność. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem dla osób przebywających w pomieszczeniach biurowych jest sprawna i szybka ewakuacja, stąd tak ważne jest przeprowadzanie ćwiczeń przeciwpożarowych. Oczywiście równie istotne jest zapewnienie optymalnej drogi ucieczki. Zgodnie z przepisami prawa, odpowiednie przygotowanie budynku do ewakuacji ludzi polega na zapewnieniu szybkiej ucieczki ze strefy zagrożonej albo objętej pożarem. Podczas wytyczania drogi ewakuacyjnej należy uwzględnić równomierne rozprowadzanie strumieni ludzi, wyposażyć drogi ewakuacyjne w środki techniczne, które ułatwią opuszczenie budynku, a także odpowiednio te drogi oznaczyć.

Wykorzystanie dróg komunikacyjnych

Jednym z najważniejszych założeń prawidłowego wytyczenia dróg ewakuacyjnych jest uwzględnienie normalnych dróg komunikacyjnych, z których użytkownicy budynku korzystają na co dzień, a więc korytarzy, klatek schodowych i drzwi. Błędem jest kierowanie ludzi w razie zagrożenia na dach obiektu, tarasy czy do tuneli wentylacyjnych. Podczas wyznaczania drogi ewakuacji istotne jest przeanalizowanie ile osób będzie z niej korzystać oraz w jaki sposób pokierować ewakuacją, aby w miarę równomiernie używać wszystkich dostępnych przejść. Warto pamiętać, że za końcowe wyjścia ewakuacyjne można uznać również te wyjścia z budynku, które w normalnych warunkach pełnią funkcje pomocnicze czy gospodarcze. Ze względu na to, że najważniejszymi elementami drogi ewakuacyjnej są przejścia i dojścia oraz drzwi i wyjścia ewakuacyjne, muszą one mieć określoną wielkość, a ponadto nie mogą być wykończone materiałami łatwopalnymi.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Podczas pożaru bardzo często dochodzi do uszkodzenia instalacji elektrycznej, co prowadzi do zaniku oświetlenia. Nagła ciemność połączona z zagrożeniem pożarowym to bardzo często przyczyna wybuchu paniki. W takich warunkach bezpieczna ewakuacja jest znacznie utrudniona, a zagrożenie tym większe, że może spowodować zwiększenie liczby ofiar śmiertelnych. Aby uniknąć takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie oświetlenia awaryjnego, które zapewnia źródło światła na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby możliwa była sprawna i bezpieczna ucieczka z miejsca zagrożenia. Obejmuje ono także oświetlenie przestrzeni otwartej, które zapobiega wybuchowi paniki. Coraz częściej w tym celu montowane są żarówki LED, jak np. w oprawach ewakuacyjnych firmy Awex, w których zastosowano najnowsze technologie.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła firma Awex.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *