Normy oświetleniowe

Normy oświetleniowe prezentują szereg parametrów, którym powinno sprostać projektowane oświetlenie. Poniżej lista tych najważniejszych.

PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia
PN-EN 1837+A1 Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn (oryg.)
PN-EN 12193 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie (oryg.)
PN-EN 12464-1 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-2 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12665/strong> Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia
PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe
PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia
PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Zalecenia PKOś.1/97 Zalecenia dotyczące oświetlenie dróg i ulic.
Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97
PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.
Zmiana 1. Biuletyn PKNMiJ nr 7/75, poz.65. – Norma została zastąpiona normą PN-EN 12464.Więcej informacji o normach można znaleźć na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *