Podstawowe wielkości oświetleniowe

Projektując czy dobierając oświetlenie, do poprawnej komunikacji, konieczne jest posługiwanie się pewnymi wielkościami oświetleniowymi. Do najbardziej podstawowych należą:

  • strumień świetlny wyrażany w lumenach [lm],
  • światłość I wyrażana w kandelach [cd],
  • natężenie oświetlenia E wyrażane w luksach [lx],
  • luminancja L wyrażana w [cd/m2].

Poniższy rysunek w uproszczony sposób obrazuje zależności między nimi.

Rys. Podstawowe wielkości oświetleniowe

Strumień świetlny jest całkowitą mocą światła emitowaną przez źródło światła (lampę). Światłość określa ilość światła wysyłaną w konkretnym kierunku. Przy pomocy światłości tworzy się krzywe rozsyłu oprawy oświetleniowej. Natężenie oświetlenia jest z kolei tą ilością światła, która wysłana z oprawy dociera do powierzchni pracy. To światło, które odbije się od powierzchni i dotrze do oka obserwatora nazywamy luminancją. Ogólnie luminancja jest ilością światła wysyłaną z określonej powierzchni. Luminancję posiada wszystko to, co widzimy. Również źródło światła ma luminancję, gdyż światło wysyłane jest zawsze z konkretnej powierzchni, czasami bardzo małej. Różnica jest tylko taka, że jest to duża luminancja, która razi oczy i mówimy wtedy o zjawisku zwanym olśnieniem.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *