Światłość

Wielkością określającą ilość światła wychodzącego ze źródła światła lub oprawy w ściśle określonym kierunku jest światłość. Liczona jest ona jako iloraz strumienia świetlnego , wysyłanego przez źródło w elementarnym kącie bryłowym zawierającym dany kierunek, do wartości tego elementarnego kąta.

Można ją wyliczyć ze wzoru:

Światłość

Informacja o światłości w różnych kierunkach jest przedstawiana jako wykres światłości. Dane te są też reprezentowane w postaci tabelarycznej. Programy komputerowe służące do obliczeń natężenia oświetlenia we wnętrzach lub terenach zewnętrznych korzystają właśnie z pomierzonych danych fotometrycznych dotyczących światłości dla konkretnej opraw oświetleniowej.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *