Strumień świetlny

Parametrem określającym całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła jest strumień świetlny. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista) na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego).

Wzór na strumień świetlny

gdzie:
– rozkład widmowy strumienia energetycznego,
– skuteczność świetlna widmowa względna,
– skuteczność świetlna promieniowania,
– długość fali elektromagnetycznej.

W odniesieniu do źródeł światła, strumień świetlny oznaczany może być symbolem źr. Natomiast moc światła wysyłanego przez oprawę określa strumień świetlny oprawy opr.

Dodatkowo dla opraw oświetleniowych podawany jest strumień świetlny półprzestrzeni dolnej i półprzestrzeni górnej . Określają one moc światła wysyłanego z oprawy odpowiednio w dół i w górę. Wykorzystywane jest to do ich klasyfikacji.

Strumień świetlny wyrażany jest w lumenach [lm]. Praktyczne określenie jego wartości dokonywane jest na podstawie pomiarów wykonywanych w lumenomierzu. Najczęściej o kształcie kulistym (tzw. kula Ulbrichta).

Więcej o pomiarach strumienia świetlnego w pliku pdf.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *