Słownik: S – statecznik, strumień świetlny, światłość …

skuteczność świetlna (źródła światła) – iloraz emitowanego strumienia świetlnego do zużytej mocy;
słówko angielskie: luminous efficacy of a source

spotlight (wymowa: spotlait) – mały projektor emitujący skoncentrowaną wiązkę światła, najczęściej o kącie nie większym niż 20 stopni;
słówko angielskie: spotlight

starter – potoczna nazwa zapłonnika do świetlówek;
słówko angielskie: starter

statecznik – urządzenie pracujące w obwodzie elektrycznym z lampami wyładowczymi, służące głównie do stabilizowania prądu wyładowania;
słówko angielskie: ballast

strumień świetlny – całkowita moc światła emitowanego z danego źródła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista), na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego);
słówko angielskie: luminous flux

światłość – iloraz strumienia świetlnego , wysyłanego przez źródło w elementarnym kącie przestrzennym w zawierającym dany kierunek, do wartości tego elementarnego kąta;

słówko angielskie: luminous intensity

świetlówka – lampa wyładowcza, w której światło wytwarzane jest przez wzbudzenie warstwy luminoforu, przy pomocy promieniowania ultrafioletowego, wytworzonego podczas wyładowania. Nazwę tę najczęściej stosuje się w odniesieniu do niskoprężnej lampy rtęciowej. Potocznie nazywana jest również jarzeniówką;
słówko angielskie: fluorescent lamp

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *