Słownik: L – lampa, luminancja, luminofor, luminescencja …

lampa (źródło światła) – urządzenie elektryczne wykonane w celu wytwarzania światła;
słówko angielskie: lamp

lampa fluorescencyjna – patrz świetlówka;

lampa halogenowa – lampa żarowa wypełniona gazem, zawierająca włókno (skrętkę) wolframowe i małą ilość halogenków (więcej w artykułach Jak działa halogen?, Oświetlenie halogenowe – co musisz o nim wiedzieć?);
słówko angielskie: halogen lamp

lampa indukcyjna – lampa o oznaczeniu QL działająca w oparciu o zasadę funkcjonowania niskoprężnej lampy rtęciowej, jednak bez zastosowania elektrod. Jonizacja gazu w przestrzeni wyładowczej uzyskiwana jest w procesie indukcji elektromagnetycznego pola wysokiej częstotliwości;
słówko angielskie: induction lamp

lampa metalohalogenkowa – lampa wyładowcza, w której światło powstaje w wyniku promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtęci) i produktów rozkładu halogenków (np. halogenków talu, indu albo sodu);
słówko angielskie: metal halide lamp

lampa o gorącym zapłonie – lampa o gorącej katodzie, w której zaświecenie wymaga uprzednio podgrzania elektrod;
słówko angielskie: hot-start lamp

lampa o zimnym zapłonie – lampa wyładowcza o konstrukcji nie wymagającej podgrzania elektrod w celu zapłonu;
słówko angielskie: cold-start lamp

lampa rtęciowa – patrz niskoprężna lampa rtęciowa lub wysokoprężna lampa rtęciowa;
słówko angielskie: mercury lamp

lampa rtęciowo-żarowa – lampa zawierająca w tej samej bańce rurkę wyładowczą wysokoprężnej lampy rtęciowej oraz skrętkę lampy żarowej, połączone szeregowo;
słówko angielskie: blended lamp

lampa sodowa – patrz niskoprężna lampa sodowa lub wysokoprężna lampa sodowa;
słówko angielskie: sodium lamp

lampa żarowa – lampa, w której światło wytwarzane jest poprzez podgrzanie jednego elementu (najczęściej jest to skrętka wolframowa) do momentu żarzenia. Podgrzanie jest skutkiem przepuszczenia przez skrętkę prądu elektrycznego. Lampa ta popularnie zwana jest żarówką;
słówko angielskie: incandescent lamp

laser – przyrząd do wytwarzania bardzo wąskiej wiązki światła; światło lasera charakteryzuje się bardzo dużą monochromatycznością, kierunkowością rozchodzenia się i innymi szczególnymi własnościami fizycznymi;
słówko angielskie: laser

LED – patrz dioda elektroluminescencyjna;

luminancja (w określonym kierunku, w punkcie powierzchni źródła albo odbiornika promieniowania) jest to iloraz strumienia świetlnego wychodzącego, padającego lub przenikającego przez elementarne pole powierzchni, otaczające rozpatrywany punkt i rozchodzącego się w określonym stożku obejmującym ten kierunek, przez iloczyn kąta przestrzennego tego stożka i rzutu prostokątnego elementarnego pola na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku. Luminancja odzwierciedla ilość światła, która jest widziana przez obserwatora:

lub

gdzie I jest światłością, a S’ powierzchnią pozorną świecącej powierzchni widzianą przez obserwatora. Więcej w artykule Luminancja;
słówko angielskie: luminance

luminescencja – zjawisko świecenia gazu lub ciał stałych bez podnoszenia ich temperatury (w przeciwieństwie do świecenia termicznego, którego przykładem są włókna żarówki);
słówko angielskie: luminescence

luminofor – substancja wykazująca luminescencję pod wpływem oddzia ływania na nią promieniowania nadfioletowego, świetlnego lub innych czynników;
słówko angielskie: luminophor, phosphor, fluorophor

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *