Słownik: W – widmo, wskaźnik oddawania barw, wysokoprężna …

widmo optyczne – obraz powstały w wyniku rozłożenia światła na składowe o różnych długościach fali;
słówko angielskie: spectrum

widmo optyczne absorpcyjne – widmo światła przechodzącego przez substancję pochłaniającą fale o określonych długościach;
słówko angielskie: absorption spectrum

widmo optyczne ciągłe – widmo promieniowania temperaturowych źródeł światła np. żarówki;
słówko angielskie: thermal radiation

widmo optyczne emisyjne – widmo emitowane przez źródło światła;
słówko angielskie: emission spectrum

widmo optyczne pasmowe – widmo charakteryzujące cząsteczki związku chemicznego; emitowane jest przez lampy wyładowcze działające na zasadzie pobudzania cząstek chemicznych do świecenia;
słówko angielskie: selective radiation

wskaźnik oddawania barw – oznaczany jako Ra lub CRI, niesie informacje o tym, w jakim stopniu dane źródło światła umożliwia obserwację kolorów (więcej w artykule Wskaźnik oddawania barw);
słówko angielskie: colour rendering index

wskaźnik statecznikowy strumienia – stosunek strumienia świetlnego wypromieniowanego przez lampę odniesienia, działającą ze statecznikiem badanym, do strumienia świetlnego wypromieniowanego przez tę samą lampę, gdy działa ze statecznikiem odniesienia (definicja z PN-90/E-01005);
słówko angielskie: ballast lumen factor

współczynnik oddawania kolorów – patrz wskaźnik oddawania barw;

wysokoprężna lampa rtęciowa – lampa zawierająca pary rtęci, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej, w której ciśnienie cząstkowe podczas pracy dochodzi do 105 Pa;
słówko angielskie: high pressure mercury lamp

wysokoprężna lampa sodowa – lampa zawierająca pary sodu, w której ciśnienie cząstkowe podczas pracy jest rzędu 104 Pa;
słówko angielskie: high pressure sodium lamp

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *