Słownik: T – temperatura barwowa, transmisja, trwałość …

temperatura barwowa – temperatura ciała czarnego, w której wysyła ono promieniowanie o tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Norma PN-EN 12464-1 wprowadza następujące przedziały:
temperatura barwowa poniżej 3300 K – barwa ciepła,
temperatura barwowa 3300 K – 5300 K – barwa neutralna,
temperatura barwowa powyżej 5300 K – barwa chłodna.
Oznaczenie Tc . Używane są również symbole Tb oraz Tk
(więcej w artykule Temperatura barwowa);
słówko angielskie: colour temperature

tęcza – barwny łuk, który powstaje wskutek załamania, rozszczepienia i całkowitego odbicia światła słonecznego w kropelkach wody znajdujących się w atmosferze; często nad łukiem głównym w kolorach od czerwonego na zewnątrz do fioletowego wewnątrz można zaobserwować drugi, mniej intensywny, łuk o barwach o odwrotnej kolejności;
słówko angielskie: rainbow

transmisja (przepuszczanie) – część światła, która w wyniku wzajemnego oddziaływania z materią nie zostanie odbita i pochłonięta, i zostaje przez tę substancję przepuszczona. W zależności od substancji, światło może zostać w niej dodatkowo rozproszone np. w kloszach mlecznych dla opraw oświetleniowych (więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: transmission

trwałość średnia – czas, po upływie którego, co najmniej 50% zainstalowanych źródeł światła (w reprezentatywnej grupie) wciąż świeci;
słówko angielskie: average life

trwałość użytkowa – okres czasu, w którym źródła światła spełniają określone kryteria związane ze spadkiem strumienia świetlnego źródeł i/lub ich wygasaniem (przepalaniem się). Przykładowo trwałość użytkowa 80% wynosząca 16 tyś. godzin oznacza, że przy danej grupie źródeł światła sumaryczny spadek mocy świetlnej po czasie 16 tyś. godzin ich świecenie nie będzie większy jak 20% mocy świetlnej początkowej. Spadek mocy świetlnej systemu wynika zarówno z faktu spadku strumienia poszczególnych źródeł światła jak i ich wygasania. Trwałość ta określa czas, po którym powinna nastąpić grupowa wymiana źródeł światła;

Redakcja Autor

Komentarze

    Trwałość źródeł światła

    (16 kwietnia 2012 - 19:12)

    […] ten parametr warto rozróżnić dwa rodzaje trwałości źródeł światła: trwałość średnią oraz trwałość użytkową. Z reguły w katalogach i na opakowaniach produktów podawana jest […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *