Trwałość źródeł światła

Obliczając koszty użytkowania systemu oświetleniowego należy, poza kosztami za energię elektryczną, obliczyć koszt wymiany źródeł światła. Częstotliwość tej wymiany zależy od ich trwałości.

Omawiając ten parametr warto rozróżnić dwa rodzaje trwałości źródeł światła: trwałość średnią oraz trwałość użytkową.

Z reguły w katalogach i na opakowaniach produktów podawana jest trwałość średnia. Oznacza ona czas użytkowania (świecenia), po upływie którego, co najmniej 50% źródeł światła wciąż będzie świecić. Ten czas zazwyczaj podawany jest w godzinach. Dla tradycyjnych żarówek wynosi on 1000 godzin. Na niektórych opakowaniach źródeł przeznaczonych do zastosowania domowego podawany jest on natomiast w latach np. 6 lat. Przyjmuje się, że w gospodarstwie domowym średni czas świecenia źródła światła to 1000 godz. Dlatego łatwo jest przeliczyć, że 6 lat oznacza 6000 godzin.

Trwałość może zależeć nie tylko od rodzaju i konstrukcji danego źródła, ale również od układu zasilającego lampę. W przypadku świetlówek można się spotkać z zapisem: trwałość średnia 50% EM lub trwałość średnia 50% podgrz. EL. EM oznacza osprzęt elektromagnetyczny, a EL elektroniczny. Przykładowo świetlówki MASTER PL-S 2 pinowe z osprzętem elektromagnetycznym mają trwałość 10000 godzin, a MASTER PL-S 4 pinowe z osprzętem elektronicznym mają już trwałość o 3000 godzin większą, czyli 13 tyś. godz. Osprzęt elektroniczny ponadto może występować w różnych wersjach z tak zwanym ciepłym lub zimnym zapłonem. Ciepły zapłon dodatkowo podgrzewa elektrody w świetlówce, dzięki czemu następuje mniejsze odparowanie emitera z elektrody i świetlówka jest mniej wrażliwa na częstotliwość cykli włączania i wyłączania, jest trwalsza.

Trwałość użytkowa to czasu, po okresie którego źródło światła zachowuje określone parametry związane głównie z wartością emitowanego strumienia światła. Trwałość użytkowa wyliczana jest jako średnia dla grupy źródeł światła uwzględniająca spadek strumienia świetlnego oraz ich przepalanie się. Dla przykładu trwałość użytkowa 80% o wartości 16 tyś. godzin oznacza, że w grupie źródeł światła całkowity spadek mocy świetlnej po 16 tyś. godzin świecenie nie będzie większy niż 20% mocy świetlnej początkowej. Ten spadek mocy świetlnej wynika zarówno z przepalania się lamp jak i ze spadku strumienia świetlnego w czasie świecenia każdego źródła. Trwałość ta określa czas, po którym powinna nastąpić grupowa wymiana źródeł światła w celu utrzymania założonych w projekcie oświetlenia parametrów świetlnych systemu oświetleniowego.

Nowoczesne, ledowe źródła światła posiadają bardzo długą trwałość średnią. Może być ona nawet większa niż 100 tyś. godzin. Niestety spadek strumienia w czasie może postępować w nich szybciej niż w źródłach, do których byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. Dlatego część producentów w przypadku tych źródeł światła podaje trwałość oraz dodatkową informacją o spadku strumienia światła po tym okresie np. trwałość 50 000 godzin, stabilność strumienia świetlnego 70%. Dzięki temu możemy być pewni, że co do jakości wybranego rozwiązania.

Redakcja Autor

Komentarze

    Oświetlenie w cukierni

    (7 maja 2013 - 12:41)

    […] oświetlenia, to możemy dokładnie wyliczyć  koszty za energię elektryczną. Jeśli znamy trwałość źródeł światła, to dzieląc ją przez średnią liczbę godzin użytkowania światła można wyliczyć czas, po […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *