oświetlenie świetlówkowe prospektu organowego i sufitu kościoła

Zastosowanie nowoczesnych źródeł światła do oświetlenia wnętrz obiektów sakralnych

Ponad połowa zabytków w Polsce to obiekty sakralne. Ich rola i znaczenie w historii narodowej spowodowały, że kościoły i zespoły klasztorne stały się prawdziwą skarbnicą najwartościowszych dzieł sztuki i zabytków historii naszej kultury materialnej. Ich architektura i często wystrój wnętrz to zapis dziejów regionalnej społeczności i właścicieli. W wielu miejscowościach kościół jest jedyną zabytkową budowlą. Znaczenie tego faktu przejawia się również w iluminacjach, realizowanych z inicjatywy i na koszt miast i gmin.
Czytaj więcej o Zastosowanie nowoczesnych źródeł światła do oświetlenia wnętrz obiektów sakralnych

Katedra Gnieźnieńska

Oświetlenie obiektów sakralnych na przykładzie Katedry Gnieźnieńskiej cz.2 – Oświetlenie wnętrza

Decyzja o zmianie oświetlenia wnętrza Katedry w Gnieźnie, przyspieszona przygotowaniami do wizyty w Gnieźnie Jana Pawła II (czerwiec 1997r.), stała się okazją do przedstawienia i realizacji nowej koncepcji użycia światła dla stworzenia scen iluminacyjnych również we wnętrzu Katedry. Sceny te są dostosowane do potrzeb liturgii, a sterowanie grupami opraw może dowolnie kształtować te sceny i zmieniać nastrój wnętrza Katedry.
Czytaj więcej o Oświetlenie obiektów sakralnych na przykładzie Katedry Gnieźnieńskiej cz.2 – Oświetlenie wnętrza

Katedra Gnieźnieńska

Oświetlenie obiektów sakralnych na przykładzie Katedry Gnieźnieńskiej cz.1 – Iluminacja

Nocna panorama świateł współczesnych miast jest zdominowana przez jasne oświetlenie uliczne oraz światło reklam i wystaw sklepowych. Przy możliwościach współczesnej techniki oświetleniowej ważną rolą oświetlenia staje się wyraźne wyróżnienie światłem wartościowych obiektów architektonicznych. Ich iluminacja kształtuje nastrój i tworzy wrażenie zapamiętywane trwale. Realizacje oświetlenia iluminacyjnego z ostatnich lat świadczą o zmianie nastawienia do sposobu oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to ma spełniać nie tylko funkcje czysto użytkowe ale ma również […]