Słownik: Z – załamanie światła, zapłonnik, żarnik …

załamanie światła – zmiana kierunku promienia świetlnego podczas jego przejścia z jednego ośrodka do drugiego;
słówko angielskie: refraction

zapłonnik – urządzenie służące do zapłonu lamp wyładowczych poprzez podgrzanie elektrod lub przepięcie w obwodzie ze statecznikiem;
słówko angielskie: ignitor

zbieżność wzroku – proces obracania oczu do środka, w celu obserwacji obiektu obiema gałkami ocznymi niezależnie od odległości obiektu od obserwatora (więcej w artykule Funkcje wzroku);
słówko angielskie: convergence of eyes

zjawisko Purkinjego – zjawisko przy którym ulega zmianie jaskrawość różnych barw. Występuje ono przy bardzo niskim poziomie oświetlenia, gdy czopki przestają już funkcjonować, a działanie przejmują pręciki, które są czulsze na krótszą długość fali. Kolory niebieskie stają się wtedy jaśniejsze w porównaniu z barwami czerwonymi. Zjawisko to zostało odkryte w 1825 roku przez czeskiego fizjologa o nazwisku Johann Evangelista Purkinje (więcej w artykule Proces widzenia oraz Czułość względna oka);
słówko angielskie: Purkinje phenomenon

żarnik – przewodnik w formie włókna, zazwyczaj z wolframu, który wskutek przepływu prądu elektrycznego jest nagrzewany do stanu żarzenia (definicja z PN-90/E-01005);
słówko angielskie: filament

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *