Słownik: B – barwa

barwa – opis bodźca wywołującego u obserwatora wrażenie koloru; opis ten najczęściej podawany w postaci słownej, małoprecyzyjnej np. „czerwony”, „zielony” dokładnie może być określony za pomocą składowych trójchromatycznych (więcej w artykule Kolor – mieszanie barw światłem i farbą);
słówko angielskie: colour

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *