Słownik: N – natężenie oświetlenia, niskoprężna lampa sodowa …

natężenie oświetlenia – iloraz strumienia świetlnego padającego na elementarną powierzchnię S, zawierającą dany punkt, do wartości tej elementarnej powierzchni:

słówko angielskie: illuminance

niskoprężna lampa rtęciowa – lampa zawierająca pary rtęci, pokryta warstwą luminoforu lub bez niej, w której ciśnienie cząstkowe par podczas pracy nie przekracza 100 Pa;
słówko angielskie: low pressure mercury lamp

niskoprężna lampa sodowa – lampa zawierająca pary sodu, w której ciśnienie cząstkowe par podczas pracy nie przekracza 5 Pa;
słówko angielskie: low pressure sodium lamp

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *