Słownik: F – fotoluminescencja, fotometr, fotometria, fotosynteza

fotoluminescencjaluminescencja spowodowana działaniem energii świetlnej na gaz lub ciało stałe;
słówko angielskie: photoluminescence

fotometr – przyrząd przeznaczony do pomiaru wielkości świetlnych;
słówko angielskie: photometer

fotometria – nauka zajmująca się pomiarami wielkości charakteryzujących promieniowanie widzialne;
słówko angielskie: photometry

fotosynteza – proces, w którym rośliny przy udziale chlorofilu zamieniają energię świetlną na energię chemiczną, potrzebną do wytworzenia glukozy z dwutlenku węgla i wody. Powstały przy tym tlen wydalany jest na zewnątrz;
słówko angielskie: photosynthesis

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *