Natężenie oświetlenia jako parametr określający warunki obserwacji

O tym, że im więcej światła, tym lepsze warunki widzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak zastanowić się, jaka powinna być ta optymalna ilość światła i jakie są z tym związane parametry.

Najsilniejszym i naturalnym źródłem światła dla nas jest słońce. Natężenie oświetlenia powstałe w wyniku działania światła pochodzącego od tego źródła, przy jego najwyższym położeniu, bezchmurnym niebie i na otwartej przestrzeni, jest rzędu 100 000 lx, w miejscach zacienionych 10 000 lx, w pobliżu budynku 5000 lx. We wnętrzu budynku przy odsłoniętych oknach 2500 lx, a przy zasłoniętych około 100 lx. Dzięki światłu słonecznemu uzyskujemy o wiele razy większą ilość światła, niż wynikałoby to z wymagań dotyczących oświetlania wnętrz światłem sztucznym.

Rys. Porównanie natężeń oświetlenia w różnych miejscach w słoneczne południe [*]

Kolejny rysunek przedstawia sposób odbioru światła przez obserwatora [*], w zależności od natężenia oświetlenia. Zdecydowana większość ludzi uważa, że gdy natężenie oświetlenia na obserwowanej powierzchni jest mniejsze niż 100 lx, to jest za ciemno. Natomiast gdy jest większe niż 10 000 lx, to odbierane jest jako za jasne. Za optymalną wartość większość obserwatorów uważa 2000 lx.

Rys. Wrażenie ilości światła u różnych obserwatorów [*]

Ilość i jakość światła wpływa na nasze samopoczucie, na to jak się czujemy, jak pracujemy i jak odpoczywamy.

Poniższy wykres przedstawia zależność wydajności pracy od wartości natężenia oświetlenia. Ze wzrostem natężenia wzrasta wydajność pracy, z tym, że przy pracach trudnych zdecydowanie szybciej, niż przy pracach łatwych.

Rys. Zależność wydajności pracy od natężenia oświetlenia

Zależność redukcji błędów popełnianych przez pracowników od natężenia oświetlenia przedstawia kolejny rysunek. Podczas wykonywania prostych czynności, wzrost natężenia oświetlenia ma mały wpływ na ilość popełnianych błędów. Jest on natomiast bardzo duży przy czynnościach trudnych i złożonych. Dlatego ważne jest, aby poziom natężenia oświetlenia był dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy. W przeciwnym wypadku, ilość popełnianych błędów może prowadzić do poważnych strat i obniżenia wydajności pracy.

Rys. Zależność redukcji błędów od natężenia oświetlenia.

[*] – „Correspondence Course Lighting Application”, Philips Lighting B.V., 1985

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *