Słownik: O – odbicie, oko, olśnienie, oprawa …

odbicie – zmiana kierunku promieniowania przez powierzchnię, bez zmiany jego częstotliwości (więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: reflection

odbicie kierunkowe – odbicie bez rozproszenia, odpowiadające prawom optyki geometrycznej (więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: specular reflection

odbicie kierunkowo-rozproszone – odbicie częściowo kierunkowe i częściowo rozproszone (więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: mixed reflection

odbicie rozproszone – odbicie w różnych kierunkach, przy którym odbicie kierunkowe nie występuje w skali makroskopowej (więcej w artykule Jak odbijać światło?);
słówko angielskie: diffuse reflection

oko – narząd przetwarzający promieniowanie widzialne w impulsy nerwowe, które przekazywane są do mózgu (więcej w artykule Budowa oka ludzkiego);
słówko angielskie: eye

olśnienie – warunki widzenia powstałe na skutek niewłaściwego rozkładu, bądź zakresu luminancji, bądź też występowania zbyt dużych kontrastów, powodujące uczucie przykrości i niewygody, lub obniżenie zdolności rozpoznawania szczegółów, lub przedmiotów, lub oba te wrażenia jednocześnie;
słówko angielskie: glare

olśnienie bezpośrednie – olśnienie spowodowane przez świecące powierzchnie znajdujące się w polu widzenia;
słówko angielskie: direct glare

olśnienie odbiciowe – olśnienie spowodowane przez odbicie światła od obserwowanej powierzchni do oka obserwatora;
słówko angielskie: glare by reflection

olśnienie pośrednie – patrz olśnienie odbiciowe;

olśnienie przeszkadzające polega na zakłócaniu czynności wzrokowej i niekoniecznie związane z uczuciem niewygody;
słówko angielskie: disability glare

olśnienie przykre – olśnienie powodujące uczucie przykrości i niewygody widzenia oraz niekoniecznie związane z zakłóceniem czynności wzrokowej.
słówko angielskie: discomfort glare

oprawa (oświetleniowa) – urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła lampy lub lamp w niej zawartych, które zawiera niezbędne elementy do mocowania i ochrony lamp oraz przyłączenia ich do sieci zasilającej;
słówko angielskie: luminaire

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *