Słownik: J – jaskra, jaskrawość

jaskra – choroba oczu wynikająca ze zwiększonego ciśnienia śródgałkowego; bóle oczy i zaburzenia widzenia mogą być tego objawem;
słówko angielskie: glaucoma

jaskrawość – fizyczny odpowiednik luminancji; wrażenie wzrokowe polegające na tym, że powierzchnia wydaje się być mniej lub bardziej jasna (ciemna, jaskrawa);
słówko angielskie: brightness

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *