Książki o świetle i oświetlaniu

Nowe książki o tematyce oświetleniowej nie pojawiają się zbyt często, niemniej jest ich już dość pokaźna ilość. Tak więc każdy powinien móc znaleźć coś z zakresu swoich zainteresowań. Najstarszą jaką znalazłem pochodzi z roku 1951. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne wydania książkowe, proszę daj mi znać.

 • Badanie oświetlenia

  Badanie oświetlenia

  Autor/Autorzy: Mateusz Filipek, Jarosław Cyrynger
  Wydawca: DASL Systems
  Adres: dasl.pl
  Publikacja: 2017
  Opis od autorów: „Celem publikacji „Badanie oświetlenia” jest przybliżenie tematyki pomiarów oświetlenia służbom utrzymania ruchu, projektantom oświetlenia, pomiarowcom oraz administratorom i urzędnikom odpowiedzialnym za eksploatację budynków, bezpieczną pracę i ewakuację. W książce opisujemy podstawy pomiarów oraz wymagania zgodne z aktualnymi normami w szerokim spektrum zastosowań. „Badanie oświetlenia” jest kolejną edycją naszej książki „Badanie oświetlenia we wnętrzach”, rozszerzoną względem pierwowzoru o nowe typy pomiarów oświetlenia.”

 • Teoria i praktyka iluminacji obiektów

  Teoria i praktyka iluminacji obiektów

  Autor/Autorzy: Wojciech Żagan, Rafał Krupiński
  Wydawca: OWPW
  Adres: wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2016
  Opis od wydawnictwa: „W monografii omówiono teoretyczne podstawy iluminacji – kryteria wyboru obiektów, metody i zasady oświetlania, przedstawiono koncepcje tworzenia projektów oraz wybrane przykłady realizacji. Opisano używany sprzęt i przebieg procesu wizualizacji komputerowej. Zamieszczono liczne kolorowe ilustracje.”

 • Podstawy techniki świetlnej

  Podstawy techniki świetlnej - Wojciech Żagan

  Autor/Autorzy: Wojciech Żagan
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2014 – Wydanie drugie, zmienione.
  Opis ze strony wydawnictwa: „W pracy zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu techniki świetlnej. Omówiono podstawy teoretyczne wytwarzania światła, reakcję oka na napromieniowanie, podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki, którymi posługuje się technika świetlna. Przedstawiono również aparat obliczeniowy parametrów oświetlenia, wyjaśniono podstawy pomiarów wielkości fotometrycznych, jak również omówiono zagadnienia reakcji światła z materią.”

 • Technika Świetlna ’09 tom 3

  Technika Świetlna 09 tom 3

  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy
  Adres: www.ciepoland.pl
  Publikacja: 2013
  Spis treści
  Książka zawiera artykuły: „Rozwiązania instalacji oświetleniowych”, „Sprawdzenie jakości oświetlenia wnętrz”, „Sprawdzenie jakości oświetlenia dróg”, „Eksploatacja urządzeń oświetleniowych”, „Podstawy teoretyczne sygnalizacji świetlnej”, „Wpływ promieniowania optycznego na materiały”, „Wpływ promieniowania optycznego na rośliny”, „Biologiczne oddziaływanie światła na ludzi”, „Układy zasilające źródła światła”, „Urządzenia emitujące nadfiolet”, „Promienniki podczerwieni”. „Polski komitet oświetleniowy (CIE Poland) rok założenia 1929”, „Międzynarodowa komisja oświetleniowa – CIE”, „Normalizacja w technice świetlnej”, „Jednostki produkcyjne, usługowe i handlowe”, „Publikacje CIE”, Technika obrazowania”, „Organizacja producentów oświetlenia „Pol-lighting” nowa jakość w rozwoju branży oświetleniowej w Polsce”.

 • Technika Świetlna ’09 tom 2

  Technika Świetlna 09 tom 2

  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy
  Adres: www.ciepoland.pl
  Publikacja: 2013
  Spis treści
  Książka zawiera artykuły: „Zasady racjonalnego oświetlenia wnętrz”, „Oświetlenie biur i pomieszczeń z komputerami”, „Oświetlenie hal przemysłowych”, „Oświetlenie w obiektach przemysłowych”, „Oświetlenie w szkole”, „Oświetlenie obiektów handlowych”, „Oświetlenie obiektów służby zdrowia i szpitali”, „Oświetlenie w muzeach”, „Oświetlenie wnętrz obiektów sakralnych”, Oświetlenie obiektów sportowych”, „Oświetlenie sceniczne”, „Oświetlenie awaryjne”, „Oświetlenie wnętrz światłem dziennym”, „Oświetlenie dróg i tuneli drogowych”, „Oświetlenie placów i terenów przemysłowych”, „Iluminacja obiektów”, „Oświetlenie w technice samochodowej”, „Sterowanie oświetleniem ulicznym”, „Technika świetlna wykorzystywana w systemach świetlnych pomocy nawigacyjnych pracujących w zabezpieczeniu ruchu lotniczego”.

 • Źródła światła

  Źródła światła

  Autor/Autorzy: dr inż. Andrzej Wiśniewski
  Wydawca: SEP – COSiW
  Adres: www.cosiw.pl
  Publikacja: 2013
  Opis se strony wydawnictwa: „W książce uwzględniony jest szeroki zakres tematyczny, dotyczący różnych rodzajów źródeł światła w ujęciu, tak teoretycznym, czasami z nawykiem nauczania, jak i praktycznym. Szersze uwzględnienie ujęcia teoretycznego, z podbudową praktyczną, jest istotną zaletą książki, w szczególności zaletą związaną z podawaniem typowych widm promieniowania różnych źródeł światła, widm charakteryzujących promieniowanie optyczne źródeł. Na rynku wydawniczym brak jest podobnych publikacji. Ukazanie się recenzowanej książki będzie – jak sądzę- pożądanym wydarzeniem o dużej randze. Skorzystanie z książki da możliwość istotnego wzbogacenia wiedzy o elektrycznych źródłach światła, także przez osoby, które nie koniecznie związane są z technika świetlną.”

 • Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 44 – LED – diody elektroluminescencyjne

  Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 44 - LED – diody elektroluminescencyjne

  Autor/Autorzy: Zbigniew Porada, Katarzyna Strzałka-Gołuszka
  Wydawca: SEP – COSiW
  Adres: www.cosiw.pl
  Publikacja: 2013
  Opis se strony wydawnictwa: „Omówiono podstawy teoretyczne działania diod LED, materiały półprzewodnikowe stosowane przy ich wytwarzaniu, metody wytwarzania, jak również najważniejsze rodzaje konstrukcji diod LED. Ponadto opisano podstawowe parametry użytkowe diod oraz zasady ich zasilania w zależności od przewidywanych zastosowań. Opisano zastosowanie diod do oświetlenia wnętrz budynków, do oświetlenia zewnętrznego oraz różnego rodzaju obiektów muzealnych. Przedstawiono możliwości ich wykorzystania przy doświetlaniu roślin, w technologii ekranów i monitorów LCD a także niektóre zastosowania w technice światłowodowej, w technice motoryzacyjnej i w reklamie. W końcowym rozdziale skrótowo opisano organiczne diody elektroluminescencyjne OLED, które ze względu na coraz lepsze parametry mogą się stać poważną konkurencją dla diod elektroluminescencyjnych.”

 • Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji

  Opraw oświetleniowe - książka

  Autor/Autorzy: Wojciech Żagan
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2012
  Opis ze strony wydawnictwa: „W pracy omówiono nie tylko zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczeniach układu optycznego opraw. Zawarto w niej także wiele innych aspektów związanych ze sprzętem oświetleniowym – podano różne klasyfikacje opraw oświetleniowych, omówiono różne konstrukcje i zastosowania opraw, wyjaśniono podstawy geometryczne tworzenia układów optycznych.”

 • Modelowanie odbicia promieniowania optycznego

  Modelowanie odbicia promieniowania optycznego

  Autor/Autorzy: Konrad Domke
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Adres: www.ed.put.poznan.pl
  Publikacja: 2012
  Opis ze strony wydawnictwa: „Książka jest poświęcona zagadnieniom modelowania odbicia promieniowania optycznego od powierzchni materiału. Zjawisko to powstaje przy interakcji promieniowania padającego na powierzchnię materialnego obiektu i sprowadza się do zmiany parametrów samego promieniowania oraz czasami także do zmiany właściwości lub stanu energetycznego opromienionej powierzchni. Ponadto omówiono fizyczną istotę promieniowania optycznego, opisujące je wielkości, prawa ogólne i zjawiska występujące przy odbiciu promieniowania na granicy między dwoma ośrodkami, oddziaływanie promieniowania optycznego z materią oraz stosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki modele odbicia promieniowania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozkładu współczynnika odbicia (BRDF) jako najczęściej obecnie stosowanego sposobu opisu odbicia.”

 • Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów

  Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów

  Autor/Autorzy: Rafał Krupiński
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2011
  Opis ze strony wydawnictwa: „Niniejsze opracowanie może służyć jako podstawowa instrukcja zarówno do obsługi starszych wersji, obecnych, jak i – przypuszczalnie – tych przyszłych programu Autodesk 3D Studio. Adresowane jest głównie do studentów studiów inżynierskich i magisterskich specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. […] Wiadomości zawarte w opracowaniu mogą również posłużyć wielu firmom oświetleniowym, które w swojej ofercie mają tworzenie wizualizacji komputerowej oświetlenia.”

 • Projektowanie oświetlenia wnętrz

  Projektowanie oświetlenia wnętrz

  Autor/Autorzy: Piotr Pracki
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2011
  Opis ze strony wydawnictwa: „Skrypt stanowi wprowadzenie w problematykę projektowania oświetlenia wnętrz. Omówiono w nim: proces projektowania oświetlenia, kryteria projektowania, strategie oświetleniowe, obliczenia oświetlenia i komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia.”

 • Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)

  Ocena ryzyka ... promieniowanie nadfioletowe

  Autor/Autorzy: Agnieszka Wolska, Agata Latała
  Wydawca: CIOP-PIB
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 2011
  Opis ze strony wydawnictwa: „Blisko 9% zatrudnionych w Polsce pracuje na stanowiskach, na których występuje ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe. W publikacji omówiono skutki szkodliwego działania UV na organizm człowieka oraz poziom ekspozycji poszczególnych grup zawodowych, szacowany na podstawie wyników własnych pomiarów.”

 • Elektryczne źródła światła

  Elektryczne źródła światla

  Autor/Autorzy: dr inż. Andrzej Wiśniewski
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2010
  Opis ze strony wydawcy: „Książka zawiera informacje na temat sposobów wytwarzania światła, opis konstrukcji elektrycznych źródeł światła i przegląd oferty podstawowych typów źródeł światła. Może być wykorzystywana na kierunkach elektrotechnicznych różnych uczelni technicznych.”

 • Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych

  Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych

  Autor/Autorzy: Joanna Ratajczak
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Adres: www.ed.put.poznan.pl
  Publikacja: 2009
  Opis ze strony wydawnictwa: „W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu ludzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyjnego współczesnego obiektu architektonicznego. W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano koncepcję oświetlenia wybranej budowli.”

 • Technika Świetlna ’09 tom 1

  Technika Świetlna 09 tom1

  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy
  Adres: www.ciepoland.pl/
  Publikacja: 2009
  Spis treści
  Książka zawiera artykuły/działy: „Promieniowanie optyczne”, „Elektryczne źródła światła”, „Psychofizjologia widzenia”, Pomiary promieniowania optycznego”, „Kolorymetria”, „Wpływ promieniowania optycznego na organizm człowieka”, „Zanieczyszczenie – emisja światłem”, „Oprawy oświetleniowe”, „Światłowody w technice świetlnej”.

 • Wydajne energetycznie oświetlenie wnętrz. Wybrane zagadnienia

  Wydajne energetycznie oświetlenie wnętrz. Wybrane zagadnienia

  Autor/Autorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
  Wydawca: COSiW
  Adres: www.cosiw.pl
  Publikacja: 2009
  Opis ze strony wydawcy: „Obecnie oświetlenie wydajne energetycznie jest powszechnie akceptowane i rozwijane, także w Polsce, z uwzględnieniem postępu technologicznego, dotyczącego źródeł światła, opraw oświetleniowych, sprzętu pomocniczego oraz systemów kontroli oświetlenia. Książka napisana została w zasadzie w założeniu znajomości ogólnej wiedzy o oświetlaniu. Nie zawsze jednak wiedza taka jest w pełni dostępna lub przyswojona w zakresie pozwalającym na zrozumienie sensu fizykalnego i psychologicznego wielu istotnych zjawisk, pojęć i zasad. Autor zdecydował się na podanie także wiadomości wybranych, w ujęciu „pigułkowym”, przydatnych dla zrozumienia podstaw oświetlania. Treść książki została istotnie wzbogacona wybranymi z normy PN-EN 15193: 2007 tablicami, podanymi w załączniku za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wobec obecnie szczególnej potrzeby redukowania zużycia energii ta książka może się przydać wielu osobom zajmującym się oświetleniem.”

 • Badanie oświetlenia

  Badanie oświetlenia

  Autor/Autorzy: pod red. Stanisława Marca – Stanisław Marzec, Witold Ślirz, Paweł Kruczek
  Wydawca: DASL Systems
  Adres: www.dasl.pl
  Publikacja: 2008
  Opis: Publikacja omawia zagadnienie badania oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz, oświetlenia ewakuacyjnego oraz dziennego.
  Ze spisu treści: Wielkości świetlne (fotometryczne); Kryteria oświetlenia; Charakterystyka elektrycznych źródeł światła; Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach; Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych; Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach; Zasady wykonywania badań; Pomiar natężenia oświetlenia; Określenie równomierności oświetlenia; Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw; Sprawdzenie luminancji opraw oświetleniowych; Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym; Pomiar natężenia oświetlenia dziennego; Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz; Oświetlenie awaryjne; Wymagania norm i przepisów; Zasady wykonywania badań; Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego; Dokumentacja powykonawcza; Charakterystyka programu komputerowego Foton.

 • Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 9 – Oświetlenie elektryczne

  Podręcznik INPE dla Elektryków. Zeszyt 9 – Oświetlenie elektryczne

  Autor/Autorzy: dr inż. Jan Grzonkowski, dr inż. Piotr Pracki
  Wydawca: SEP – COSiW
  Adres: www.cosiw.pl
  Publikacja: 2008

 • Laboratorium fotometrii i kolorymetrii

  Laboratorium fotometrii i kolorymetrii

  Autor/Autorzy: Dariusz Czyżewski, Sławomir Zalewski
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2007
  Opis ze strony wydawnictwa: „Skrypt z zakresu techniki świetlnej dla studentów wydziałów elektrycznych. Przedstawiono podstawowe ćwiczenia laboratoryjne, niezbędne do zapoznania się ze źródłami światła, układami ich zasilania i pomiarami wielkości elektromagnetycznych promieniowania optycznego (strumienia świetlnego, natężenia oświetlenia, luminancji, rozkładu widmowego itd.).”

 • Komentarz do raportu technicznego PKN-CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg
  Autor/Autorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
  Wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Adres: www.elektroksiegarnia.pl/?zobacz=843
  Publikacja: 2007

 • Oświetlenie awaryjne w budynkach – wymagania i zasady zasilania

  Oświetlenie awaryjne w budynkach

  Autor/Autorzy: Julian Wiatr
  Wydawca: DW MEDIUM
  Publikacja: 2007
  Opis ze strony wydawcy: „W budynkach o kubaturze co najmniej 1000 m3 wymaga się instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który ma za zadanie odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich odbiorników poza urządzeniami przeciwpożarowymi. Do takich urządzeń należy zaliczyć oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne (podstawa § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: DzU Nr 80/2006, poz. 563). Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oświetlenie to może zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych. Opracowany projekt zgodnie z wymaganiami należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Wykonana na podstawie uzgodnionego projektu instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego może zostać dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie.”

 • Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Komentarz Polskiego Komitetu Oświetleniowego dotyczącego Polskiej Normy PN-EN-12464-1:2004
  Autor/Autorzy: praca zbiorowa
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  Adres: www.ee.pw.edu.pl/CIEPoland
  Publikacja: 2007

 • Oświetlenie stanowisk pracy
  Autor/Autorzy: Agnieszka Wolska, Andrzej Pawlak
  Wydawca: CIOP
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 2007

 • Elektrotechnika: podstawy elektrotermii i techniki świetlnej

  Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej

  Autor/Autorzy: Jacek Hauser
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Adres: www.ed.put.poznan.pl
  Publikacja: 2006
  Opis ze strony wydawnictwa: „Książka jest przeznaczona dla studiujących lub już wykształconych elektrotechników. Przybliżono w niej i uporządkowano podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, a głównie elektrotermii i techniki świetlnej, poruszając przy tym problemy związane z elektrochemicznymi i chemiczno-elektrycznymi przemianami energii oraz z przemianami elektrokinetycznymi.”

 • Komentarz do Normy PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach
  Autor/Autorzy: prof. dr hab. inż. Jerzy Bąk
  Wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Adres: www.elektroksiegarnia.pl/?zobacz=807
  Publikacja: 2006

 • Komentarz do Polskiej Normy PN-EN 13201:2005(U) Oświetlenie dróg
  Autor/Autorzy: praca zbiorowa
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  Adres: www.ee.pw.edu.pl/CIEPoland
  Publikacja: 2006

 • Konferencja Naukowo – Techniczna: Sztuka oświetlania, Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński, Koncern energetyczny ENERGA S.A. Gdańsk, Philips Lighting, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych Wilk
  Publikacja: 2006

 • Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego

  Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego

  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  Adres: www.sitp.home.pl
  Publikacja: 2006
  Opis ze strony księgarni technicznej: „Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa biorąc pod uwagę problemy, jakie występują podczas odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach, opracowała „Wytyczne projektowania Oświetlenia Awaryjnego”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, w których opisano wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu przez Państwową Straż Pożarną. Zostały one podzielone na cztery części:
  – postanowienia ogólne,
  – podstawowe zagadnienia z zakresu oświetlenia awaryjnego,
  – projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
  – kontrola oświetlenia awaryjnego.”

 • Podstawy techniki świetlnej

  Podstawy techniki świetlnej

  Autor/Autorzy: Wojciech Żagan
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wpw.pw.edu.pl
  Publikacja: 2005
  Opis ze strony wydawnictwa: „W pracy zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu techniki świetlnej. Omówiono podstawy teoretyczne wytwarzania światła, reakcję oka na napromieniowanie, podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki, którymi posługuje się technika świetlna. Przedstawiono również aparat obliczeniowy parametrów oświetlenia, wyjaśniono podstawy pomiarów wielkości fotometrycznych, jak również omówiono zagadnienia reakcji światła z materią.”

 • Sztuka oświetlenia, Systemy elektroenergetycznych linii izolowanych – Konferencja Naukowo-Techniczna
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński, Philips Lighting, Ensto Pol, Zakład Energetyczny Koszalin
  Publikacja: 2005

 • Instalacje elektryczne i oświetlenie: podstawy techniki świetlnej
  Autor/Autorzy: Barbara Kopeć, Henryk Wachta
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Publikacja: 2004

 • Sprawne oczy
  Autor/Autorzy: David Cook
  Wydawca: Klub Dla Ciebie
  Adres: www.kdc.pl
  Publikacja: 2004

 • Sztuka oświetlania – Konferencja Naukowo-Techniczna
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński
  Publikacja: 2004

 • Światło i papier
  Autor/Autorzy: Helen Hiebert
  Wydawca: Klub Dla Ciebie
  Adres: www.kdc.pl
  Publikacja: 2004

 • Technika Świetlna '2004 XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa z udziałem gości zagranicznych
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy, Fundacja „Więcej Światła”, Zakład Techniki Świetlnej PW
  Publikacja: 2004

 • Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze, Oświetlenie zewnętrzne – Konferencja Naukowo-Techniczna
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Koszaliński
  Publikacja: 2003

 • Iluminacja obiektów
  Autor/Autorzy: Wojciech Żagan
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Adres: www.wydawnictwopw.pl
  Publikacja: 2003

 • Instalacje elektryczne i oświetlenie: programy wspomagające obliczenia oświetlenia
  Autor/Autorzy: Barbara Kopeć, Henryk Wachta
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Publikacja: 2003

 • Technika Świetlna '2003 XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa z udziałem gości zagranicznych
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy, Fundacja „Więcej Światła”, Zakład Techniki Świetlnej PW
  Publikacja: 2003

 • Światło
  Autor/Autorzy: Anna Ventura
  Wydawca: Bertelsmann Media
  Publikacja: 2001

 • Światło i cień
  Autor/Autorzy: Parramon Jose M.
  Wydawca: Galaktyka
  Publikacja: 2001

 • Światło, dźwięk, elektryczność
  Autor/Autorzy: Antonio Leonardi
  Wydawca: Bellona
  Publikacja: 2001

 • Światło. Piękne wnętrza.
  Autor/Autorzy: Anna Ventura
  Wydawca: Horyzont
  Publikacja: 2001

 • Zasady higienicznej oceny nielaserowego promieniowania optycznego
  Autor/Autorzy: Agnieszka Wolska, Stanisław Marzec, Grzegorz Owczarek
  Wydawca: CIOP
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 2001

 • Oświetlenie mieszkań
  Autor/Autorzy: Jerzy Bąk
  Wydawca: WNT
  Adres: www.wnt.com.pl
  Publikacja: 2000

 • Oświetlenie w moim samochodzie
  Autor/Autorzy: Ryszard Demidowicz
  Wydawca: WKiŁ
  Adres: www.wkl.com.pl
  Publikacja: 2000

 • Technika Świetlna '2000 IX Krajowa Konferencja Oświetleniowa
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Komitet Oświetleniowy, Fundacja „Więcej Światła”
  Publikacja: 2000

 • Zasady badania oświetlenia na stanowiskach pracy
  Autor/Autorzy: Agnieszka Wolska
  Wydawca: CIOP
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 2000

 • Barwy i psychika
  Autor/Autorzy: Stanisław Popek
  Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Publikacja: 1999

 • Oświetlenie ogólne i miejscowe stanowisk pracy
  Autor/Autorzy: Andrzej Pawlak, Agnieszka Wolska
  Wydawca: CIOP
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 1999

 • Sami zakładamy instalację oświetleniową
  Autor/Autorzy: Hans-Werner Bastian
  Wydawca: Pagina
  Publikacja: 1999

 • Światlo w szkole
  Autor/Autorzy: Małgorzata Górczewska, Przemysław Oziemblewski, Tadeusz Zamiara
  Wydawca: Philips Lighting Poland SA
  Adres: www.lighting.philips.pl
  Publikacja: 1999

 • Stacjonarne oświetlenie ulic ważnych dla ruchu samochodowego z uwzględnieniem widoczności przeszkód
  Autor/Autorzy: Władysław Golik
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Publikacja: 1998

 • Technika Świetlna’ 98 Poradnik – Informator
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa pod red. W.Dybczyńskiego i J.Grzonkowskiego
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy
  Publikacja: 1998

 • KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY. Aspekty zdrowotne i ergonomiczne
  Autor/Autorzy: red. Joanna Bugajska
  Wydawca: CIOP
  Adres: www.ciop.pl
  Publikacja: 1997 – I wydanie; 1999 – II wydanie

 • Samochodowa technika świetlna
  Autor/Autorzy: J.W.Mazur, W.Żagan
  Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Publikacja: 1997

 • Samoleczenie wzroku metodą dr Bates’a
  Autor/Autorzy: Bob Fingerbild
  Wydawca: T.T.
  Publikacja: 1996

 • Technika Świetlna’ 96 Poradnik – Informator
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Jana Grzonkowskiego
  Wydawca: Polski Komitet Oświetleniowy
  Publikacja: 1996

 • Kolor w mieszkaniu – barwy, kształty, oświetlenie, materiały
  Autor/Autorzy: Gisela Watermann
  Wydawca: Kalliope
  Publikacja: 1994

 • Podstawy techniki świetlnej
  Autor/Autorzy: J. Bąk, W. Pabiańczyk
  Wydawca: WPŁ
  Publikacja: 1994

 • Lighting Manual (j.ang)
  Autor/Autorzy: Praca zbiorowa
  Wydawca: Philips Lighting B.V.
  Adres: www.lighting.philips.com
  Publikacja: 1993 – V wydanie, 1974 – I wydanie

 • OKO I OBRAZ Studium psychologiczne
  Autor/Autorzy: Jan B. Deręgowski
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1990

 • Projektowanie i kontrola oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i oświetlenia bezpieczeństwa
  Autor/Autorzy: Wacław Cholewa
  Wydawca: Cholemaster Czechowice-Dziedzice
  Publikacja: 199. – brak danych

 • Patrzeć i widzieć
  Autor/Autorzy: Wiaczesław Demidow
  Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Not-Sigma
  Publikacja: 1989

 • Oczy zdrowe – oczy chore
  Autor/Autorzy: Halina Wolter – Czerwińska
  Wydawca: PZWL
  Publikacja: 1988

 • Laboratorium z Techniki Świetlnej
  Autor/Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Władysława Golika
  Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Publikacja: 1987

 • Oświetlenie dróg
  Autor/Autorzy: W.J.M. van Bommel, J.B. de Boer
  Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
  Publikacja: 1984

 • Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz
  Autor/Autorzy: Jerzy Bąk
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1983 – II wydanie, 1974 – I wydanie

 • Podstawy techniki oświetlania
  Autor/Autorzy: Mieczysław Banach
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1982

 • Interior Lighting (j.ang)
  Autor/Autorzy: J. B. de Boer, D. Fischer
  Wydawca: Kluwer Technische Boeken B.N. – Deventer
  Publikacja: 1981 – II wydanie, 1978 – I wydanie

 • Technika oświetlania
  Autor/Autorzy: Jerzy Bąk
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1981

 • Poradnik konserwatora urządzeń oświetleniowych
  Autor/Autorzy: Janusz Strzyżewski
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1979

 • Oprawy oświetleniowe
  Autor/Autorzy: Tadeusz Oleszyński
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1978

 • Wybrane zagadnienia techniki oświetlania
  Autor/Autorzy: red. nauk. Danuta Miller, tłumaczenie W. Felhorski
  Wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
  Publikacja: 1978

 • Filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy
  Autor/Autorzy: Władysław Dybczyński
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1977

 • Słownik techniczny – Technika świetlna (ang.-niem.-fr.-ros.-hiszp.-pol.-węg.-słowacki)
  Autor/Autorzy: pod redakcją dr. inż. Ralfa Zimmermanna, terminy polskie dr inż. Wojciech Stanioch
  Wydawca: VEB Verlag Technik, WNT
  Publikacja: 1977

 • Słownik techniki świetlnej
  Autor/Autorzy: opracowany pod redakcją W. Felhorskiego przez Komisję Słownictwa Techniki Świetlnej PKOśw.
  Wydawca: BBJ – SEP
  Publikacja: 1976

 • Środowisko pracy a sprawność psychofizyczna
  Autor/Autorzy: Krystyna Galubińska
  Wydawca: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
  Publikacja: 1976

 • Podstawy fotometrii
  Autor/Autorzy: Erich Helbig
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1975

 • Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia ogólnego wnętrz
  Autor/Autorzy: Jerzy Bąk
  Wydawca: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
  Publikacja: 1974

 • Uproszczone obliczenia oświetlenia ogólnego wnętrz
  Autor/Autorzy: Jerzy Bąk
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1974

 • Kolorymetria trójchromatyczna
  Autor/Autorzy: W. Felhorski, W. Stanioch
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1973

 • Oświetlenie elektryczne
  Autor/Autorzy: Zbigniew Grabowski, Henryk Szypowski
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1972 – III wydanie, 1969 – II wydanie

 • Oświetlenie sieciowe w podziemiach kopalń
  Autor/Autorzy: Adam Peretiatkowicz
  Wydawca: Wydawnictwo „Śląsk”
  Publikacja: 1972

 • Racjonalne oświetlenie pomieszczeń pracy
  Autor/Autorzy: Ignacy Baran
  Wydawca: Instytut Wydawniczy CRZZ
  Publikacja: 1972

 • Oko i mózg
  Autor/Autorzy: R. L. Gregory
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1971

 • Produkcja żarówek
  Autor/Autorzy: L.G. Ulmiszek
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1971

 • Reklamy świetlne jarzeniowe
  Autor/Autorzy: Janusz Koprowicz
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1971

 • Zbiór zadań – Podstawy Techniki Świetlnej
  Autor/Autorzy: praca zbiorowa – redaktor techniczny Z. Latoszkowa
  Wydawca: PW
  Publikacja: 1968

 • Projektowanie oświetlenia drogowego
  Autor/Autorzy: Grzegorz Zakrzewski, Jan Zeydler-Zborowski
  Wydawca: WNT
  Publikacja: 1966

 • Elektryczne ogrzewanie i oświetlenie wagonów piętrowych restauracyjnych i sypialnych
  Autor/Autorzy: Wiktor Domański, Stefan Krychniak, Tadeusz Tajer
  Wydawca: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności
  Publikacja: 1965

 • Miernictwo techniki świetlnej
  Autor/Autorzy: Tadeusz Oleszyński
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1957

 • Podstawy teoretyczne techniki oświetleniowej
  Autor/Autorzy: Konstanty Majkowski
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1953

 • Sztuczne oświetlenie pomieszczeń pracy
  Autor/Autorzy: Baran Ignacy
  Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Techniczne
  Publikacja: 1952

 • Oświetlenie elektryczne
  Autor/Autorzy: Chwalibóg Jan
  Wydawca: PWN
  Publikacja: 1951

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *