XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa

Polski Komitet Oświetleniowy SEP i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na XXVI Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2017.

Termin i miejsce konferencji

19 – 20 czerwca 2017 r. Warszawa, Teren Główny Politechniki Warszawskiej, Gmach Starej Kotłowni, Sale Rady Wydziału Elektrycznego PW nr 4 i 5.

Cel i tematyka konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć badawczych i technicznych z zakresu techniki świetlnej i dziedzin pokrewnych oraz dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi ośrodki naukowe, badawcze i firmy oświetleniowe.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • Widzenie i psychofizjologię widzenia,
  • Miernictwo promieniowania optycznego,
  • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,
  • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,
  • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,
  • Fotobiologię i fotochemię,
  • Technologię obrazu,
  • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,
  • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,
  • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.

Prezentacje

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki oryginalnych prac, zaprezentowane w formie wygłaszanych referatów 15-minutowych lub prezentacji posterowych 5-minutowych. Wszystkie prezentacje oparte będą na nadesłanych tekstach zrecenzowanych artykułów. Materiały konferencyjne zawierające artykuły zostaną udostępnione uczestnikom konferencji.

Dodatkowe informacje na stronie www.kko.ciepoland.pl

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *