Oświetlenie zewnętrzne hoteli

Odwiedzając różne miasta w Polsce i za granicą mamy możliwość porównania wrażeń, jakie one na nas wywołują, które z nich tkwią dłużej w naszej pamięci, a o których przypominamy sobie dopiero przy oglądaniu pamiątkowych zdjęć. Światło jest idealnym narzędziem, które użyte w odpowiedni sposób wywołuje odpowiednio silne odczucia. Do widoku bryły budynku w dzień człowiek dość szybko się przyzwyczaja. Nocna iluminacja może natomiast stworzyć niezapomniany obraz. Swoją grą światła i cienia, jasności i koloru, dodatkowo może podkreślić ciekawą architekturę hotelu, a mniej ciekawą uatrakcyjnić. Światło daje możliwość uwypuklenia rzeczy najbardziej interesujących. Cień daje możliwość schowania tego, czego nie chcemy pokazać.

Rodzaje oświetlenia iluminacyjnego

Istnieją trzy rodzaje oświetlenia iluminacyjnego:

  1. zalewowe – cały budynek oświetlany jest równomiernie przy stworzeniu minimalnych ilości cieni i miejsc nie oświetlonych;
  2. mieszane – stosowane jest tu zarówno ogólne oświetlenie budynku, jak i akcenty świetlne na ciekawe elementy architektoniczne;
  3. akcentowe – całe oświetlenie stworzone jest za pomocą akcentów świetlnych, występuje tu duża gra światła i cienia.

Oświetlenie zalewowe jest najprostsze do realizacji i często najtańsze. Wrażenie, jakie uzyskamy, jest bardzo mocno uzależnione od architektury hotelu. Silniejszy efekt wizualny uzyskujemy przy zastosowaniu oświetlenia mieszanego i akcentowego. W obiektach hotelarskich należy pamiętać o pokazaniu światłem samej bryły z mocniejszym zaakcentowaniem wejścia. Nie należy natomiast oświetlać okien pokoi dla gości. Nikt nie lubi, gdy „świeci mu się w oczy”. Z tego punktu widzenia najwłaściwsze jest zastosowanie oświetlenia akcentowego pozostawiającego w cieniu okna pokoi gościnnych. W takich sytuacjach często stosuje się oświetlenie, ścian pomiędzy oknami, wąsko świecącymi projektorami. Można również zastosować oprawy montowane w ziemi blisko ściany od spodu oświetlające budynek (oprawy Pompei). Przy takim stycznym oświetleniu powstaje jednak cień od wszystkich nierówności ściany. Dlatego taki typ oświetlenia można polecić do ścian z ciekawą fakturą, z kamienia lub z cegły. Specjalnie do celów iluminacyjnych została stworzona rodzina projektorów Decoflood dająca możliwość kreowania światłem przestrzeni z bliska lub z daleka, przy wąskich i szerokich kątach świecenia.

uwypuklenie wejścia do budynku dodatkowym światłem
Fot.1. Przykład uwypuklenia wejścia do budynku dodatkowym światłem

kamienice na Starym Rynku w Poznaniu
Fot.2. Kamienice Starego Rynku w Poznaniu – przykład zastosowania projektorów Decoflood

Dobór źródeł światła do iluminacji

Przy doborze źródeł światła do iluminacji należy zwrócić uwagę na ich barwę. Mamy do dyspozycji ciepłe źródła sodowe (tradycyjne, Comfort i tzw. Biały-SON), żarowe oraz zimne metalohalogenkowe (rodzina CDM, HPI). Ogólną zasadą jest dobór ciepłego oświetlenia do ciepłych kolorów elewacji, a zimnego do elewacji w zimnych barwach. W przypadku ścian o bogatej kolorystyce najbardziej uniwersalne są źródła metalohalogenkowe z rodziny CDM o symbolu barwy 830. Jest to białe światło zbliżone barwą do halogenowego.

Oświetlenie drogi dojazdowej i otoczenia

Oprócz oświetlenia budynku ważne jest oświetlenie drogi dojazdowej i otoczenia. Droga dojazdowa powinna posiadać inny charakter światła niż miejskie drogi komunikacyjne. Powinna być dobrze widoczna z daleka. Odróżnienie od miejskiej drogi komunikacyjnej może być zrealizowane inną barwą światła zastosowanych źródeł, inną wysokością zawieszenia lub formą opraw oświetleniowych. Droga dojazdowa powinna być łatwo identyfikowalna, by z daleka kierowca auta wiedział, że musi zwolnić i gdzie zjechać do hotelu.

Oświetlenie otoczenia hotelu spełnia funkcję zarówno dekoracyjną jak i podnoszącą bezpieczeństwo osobiste gości. Oświetlenie otoczenia skoncentrowane musi być na oświetlaniu zieleni, małej architektury i ciągów komunikacyjnych. Mogą być tu stosowane zarówno projektory schowane w zieleni lub w ziemi jaki i oprawy o formie zbliżonej do ogólnego stylu hotelu instalowane na niskich słupkach. W przypadku dużych otwartych przestrzeni mogą być zastosowane wyższe słupy z oprawami o dekoracyjnej konstrukcji. Dodatkowymi elementami wartymi podświetlenia są fontanny, kaskady wodne, źródełka i różne detale związane z wodą. Tego typu elementy wydobyte z ciemnego otoczenia tworzą niepowtarzalny klimat i na długo pozostają w pamięci.

oświetlenie z opraw umieszczonych w ziemi
Fot.3. Efekt oświetlenia z opraw umieszczonych w ziemi

oświetlenie światłowodowe fontanny
Fot.4. Oświetlenie światłowodowe fontanny – ul.Śródmiejska w Pile

W trosce o pozyskanie klientów oświetlenie zewnętrzne jest tym czynnikiem, który w nocy przyciąga uwagę oraz silnie oddziałuje na zmysły obserwatora. Dobre oświetlenie jest bardzo istotne, bo przecież dzięki narządowi wzroku uzyskujemy ponad 80% informacji. Zrealizowanie oświetlenia zewnętrznego budynku i otoczenia daje atut pozostania na długo w pamięci odwiedzających hotel gości.

Autor: Przemysław Oziemblewski
styczeń 2001

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *