Ile dostarczają informacji zmysły człowieka

Każdy z nasz codziennie jest wystawiony na ogromną liczbę informacji. Docierają one do nasz poprzez pięć podstawowych zmysłów. Mózg stara się nad nimi zapanować, część przyjmuje inne pomija. A który ze zmysłów dostarcza nam najwięcej informacji? Który bije na głowę pozostałe?

Wystarczy, że spojrzysz poniżej i sprawa staje się jasna. Światło jest zjawiskiem, z którym do czynienia ma każdy. Oddziałuje ono bezpośrednio na nasz narząd wzroku. Dzięki temu traktujemy je jako coś oczywistego w otaczającym nas świecie. O tym, jak dużo czerpiemy dzięki światłu, świadczy poniższy wykres. Aby samemu się o tym przekonać wystarczy spróbować przemieszczać się w pomieszczeniu lub terenie otwartym przy zamkniętych oczach. Ze słuchawkami na uszach, z głośną muzyką, jest to możliwe, ale z zamkniętymi oczami bardzo mocno utrudnione.

Człowiek dysponuje pięcioma podstawowymi narządami zmysłów, dzięki którym poznaje otoczenie i zdobywa o nim wiedzę. W normalnej sytuacji największe znaczenie ma wzrok. Jego udział w postrzeganiu wynosi aż 83%, podczas gdy udział pozostałych: słuchu, węchu, dotyku oraz smaku jest wiele razy mniejszy.

Zmysły człowieka - percepcja otoczenia

Rys. Porównanie percepcji otoczenia przez poszczególne zmysły człowieka

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *