Wysokość płaszczyzny roboczej w biurze

W starej normie oświetleniowej PN-84/E-02033 był zapis, że jeśli nie jest znana wysokość płaszczyzny pracy, to do obliczeń można przyjąć wysokość 0,85. Ale czy ta wysokość jest odpowiednia do wyliczeń średniego natężenia oświetlenia w biurze?

Proponuję mały quiz. Zmierz wysokość swojego biurka w pracy i napisz w komentarzu. Zobaczymy jaka jest faktyczna wysokość płaszczyzny pracy w biurze.

Zmierzyłem u siebie i blat mam na wysokości 78 cm. A np. w katalogu Ojegi biurka mają wysokość 758mm, stoły konferencyjne 720mm.