Czy świetlówki kompaktowe zawierają rtęć?

Świetlówka do świecenia potrzebuje par rtęci. Tak więc niezależnie, czy to jest świetlówka liniowa, czy kompaktowa zawiera rtęć. W nowoczesnych konstrukcjach świetlówek, zamiast czystej rtęci stosuje się amalgamat (zawierający rtęć). Dzięki temu faktyczna ilość rtęci w świetlówce jest znacznie mniejsza niż kiedyś. Mimo tego nie wolno wyrzucać zużytych świetlówek do kosza na śmieci. Należy je składać tylko do specjalnych pojemników. W ten sposób zebrane świetlówki podlegają recyklingowi.

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *