Ochrona oprawy przed dostępem do części niebezpiecznych, wchodzeniem obcych ciał stałych i wnikaniem wody

Zamieszczona tabela prezentuje podział opraw oświetleniowych, w zależności od stopnia ochrony przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń stałych oraz wody. Oprawy oświetleniowe oznaczane są symbolem według klasyfikacji IP XY [1], gdzie X oznacza stopień ochrony przed pyłem, a Y stopień ochrony przed wodą. Według tej normy (inaczej niż w normie z 1983 roku [2]) pierwszy symbol X dodatkowo oznacza stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych. Odpowiednio jest to:

0 – brak ochrony,
1 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni,
2 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem,
3 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem,
4,5,6 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem.

Tabela: Stopnie ochrony
Odporność oprawy na wodę i pył

Ponadto w skład kodu IP mogą wchodzić dodatkowe symbole postawione na jego końcu. Mogą być one definiowane przez odpowiednie normy przedmiotowe.

[1] PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
[2] PN-83/E-06305.08 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Odporność na wodę, pył i wilgoć

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *