Klasyfikacja opraw pod względem stopnia ochrony przed porażeniem elektrycznym

Oprawa oświetleniowa powinna być tak skonstruowana, by była bezpieczna dla osób mających z nią styczność. Wyróżnia się cztery klasy opraw, w zależności od stopnia ochrony przed porażeniem elektrycznym [1]:

Klasa 0 – oprawa posiada izolację roboczą,

Klasa I – oprawa posiada izolację roboczą, a części metalowe oprawy nie będące pod napięciem, są połączone i przystosowane do połączenia przewodu ochronnego lub występuje izolowana żyła ochronna, będąca elementem przewodu przyłączeniowego lub występuje nieodłączalny przewód z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym,

Klasa II – oprawa z podwójną lub wzmocnioną izolacją i nie przeznaczona do uziemienia,

Klasa III – oprawa przeznaczona do zasilania z sieci o napięciu bezpiecznym, nie przekraczjącym 25V dla prądu przemiennego i 60V dla prądu stałego, a wszystkie obwody wewnętrzne oraz zewnętrzne pracują pod napięciem nie większym, jak to bezpieczne.

Symbole określające klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym

Symbole określające klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym

[1] Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, WNT, Warszawa 1996

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *