Kąt rozwarcia wiązki

Dla niektórych opraw projektorowych oprócz krzywej światłości podawany jest kąt rozwarcia wiązki . Jest to kąt w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązki, w zakresie którego światłość spada do określonej wartości procentowej swojej maksymalnej wartości np. do 50% Imax. Obrazuje to poniższy rysunek.

Kąt rozwarcia wiązki

Rys. Kąt rozwarcia wiązki światła

Potocznie mówi się o kącie świecenia, który określa jak szeroko świeci dana oprawa oświetleniowa. Poniżej dwa skrajne przypadki. Oczywiście dla tego typu opraw raczej nie podaje się kątów ich świecenia, ale w doskonały sposób obrazują one to zagadnienie.

bardzo wąski kąt świecenia oprawy

Oprawy o bardzo wąskim kącie świecenia

bardzo szeroki kąt świecenia oprawy

Oprawa o bardzo szerokim kącie świecenia

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *