Słownik: K – kąt ochrony, kąt rozwarcia wiązki, kontrast …

kąt ochrony – kąt uzupełniający do kąta wypromieniowania bezpośredniego (definicja z PN-90/E-01005);
słówko angielskie: shielding angle

kąt rozwarcia wiązki – kąt w płaszczyźnie przechodzącej przez oś wiązki, w zakresie którego światłość spada do określonej wartości procentowej swojej maksymalnej wartości. Przeważnie jest to 50%. Więcej w artykule Kąt rozwarcia wiązki;
słówko angielskie: beam spread

kąt wypromieniowania bezpośredniego – kąt między osią pionową a pierwszą linią obserwacji, z której obserwator nie widzi źródeł światła ani powierzchni o dużej luminancji (definicja z PN-90/E-01005);
słówko angielskie: cut-off angle

kontrast (luminancji) – stosunek różnicy luminancji obserwowanego obiektu L0 i luminancji tła Lt do luminancji tła:

Więcej w artykule Kontrast luminancji;
słówko angielskie: contrast

Redakcja Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *