Kontrast luminancji

Aby można było zaobserwować jakikolwiek przedmiot, musi wystąpić różnica luminancji lub barwy, czyli tzw. kontrast pomiędzy obiektem i tłem, na którym obiekt ten jest obserwowany. Musi on być większy od wartości progowej (minimalnej), gdyż inaczej obiektu nie będzie można odróżnić od tła. W miarę wzrostu kontrastu warunki obserwacji ulegają polepszeniu.

A teraz definicja.

Kontrast luminancji, jest to stosunek różnicy luminancji obserwowanego obiektu L0 i luminancji tła Lt do luminancji tła:

Kontrast luminancji - wzór

Ze wzoru tego widać, że kontrast jest dodatni, gdy L0 > Lt, natomiast ujemny, gdy Lt > L0.

O tym jak ważny jest odpowiedni kontrast możemy się przekonać obserwując poniższy rysunek.

Przykład kontrastu luminancji

Rys. Przykład warunków obserwacji w zależności od kontrastu luminancji

Redakcja Autor

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *